Адвокатска кантора „Шулев , Белев и партньори“ с искане за Тълкувателно решение до Върховен касационен съд

Адвокатска кантора „Шулев , Белев и партньори“ с искане за Тълкувателно решение до Върховен касационен съд

Адвокатска кантора „Шулев , Белев и партньори“ отправи искане до Председателя на ВКС за иницииране на процедура и образуване на Тълкувателно дело по въпроси за вещното право на ползване в дело за делба! Анализът на проблема е изготвен от адвокат Радослав Шулев – специалист по вещно право и граждански процес и притежаващ дългогодишен опит в сферата на съдебната делба.

Искането е породено от противоречивата съдебна практика по приложението на закона като отговор по пътя на неговото тълкуване се търси на следните въпроси:

  1. Погасява ли се вещното право на ползване (чл. 56 ЗС) , учредено в полза на трето лице, върху делбен имот или части от него, който впоследствие е продаден на публична продан като неподеляем на основание чл. 348 ГПК, ако такова вещно право на ползване е учредено в полза на третото лице преди или по време на делбата от един, няколко или всички съделители за целия имот или отделни негови части?
  1. Има ли разлика, ако вещното право на ползване бъде учредено преди вписване на исковата молба за делба или след нея?
  1. Има ли разлика, ако вещното право на ползване бъде учредено преди вписване на възбрана върху делбения имот от съдебния изпълнител по делбата или след нея?

Адвокат Радослав Шулев споделя как една част от съдебните състави в страната приемат, че в производството по делба на неподелям имот и при неговата продажба на публична продан от съдебен изпълнител се погасява учреденото от съделител в полза на трето лице вещно право на ползване върху част от имота. Така купувачът на публичната продан придобива имота чист от такова вещно право на ползване.

Друга част от съдебните състави пък приемат обратното – продажбата на публична продан на делбения имот не погасява учреденото преди нейното извършване вещно право на ползване в полза на трето лице, различно от съделителя. Така то конкурира новия собственик в правото му да ползва закупеното от него жилище, земя или друг тип имот.

Проблемът е дългогодишен, споделя адвокат Радослав Шулев, като и до момента не е намерил своето единно и окончателно решение от съдилищата в страната. Това дава възможност на недобросъвестни съделители често да прибягват до действия , с които да увреждат своите съсобственици в хода на делата за делба на общия им имот, като прехвърлят правото си на ползване върху него на трети лица. По този начин те целят отстраняването на всички други кандидат купувачи от проданта на имота , които ако го купят, биха се оказали ограничени във възможността да го ползват . Под заплахата от подобен развой цената на самия имот пада драстично, същият се купува на занижени стойности от тези недобросъвестни съделители или техни подставени лица, а останалите получават много по-малка сума от очакваната и справедлива стойност за дяловете си.

Тази злонамерена практика би се пресякла ако ВКС приеме, че действителната воля на законодаделя е правото на ползване за трето лице да се счита погасено с проданта на делбения имот като по този начин всеки нов собственик да получи пълната и неограничена възможност да ползва собствеността, която е закупил на публична продан при делба.

Пълен анализ на проблема и отправеното искане до ВКС можете да видите ТУК!

call us icon