Българин осъди посолството на Ирак в София

Адвокатска кантора „Шулев , Белев и партньори“ с искане за Тълкувателно решение до Върховен касационен съд

До съдебното дело се стигна след системно нарушение на правата на 69 годишния Иван Георгиев от страна на Посолството на Република Ирак в България. Същият е бил дългогодишен служител в чуждата дипломатическа мисия в столицата ни от 1989г. до юни 2016г. Именно през 2016г. шофьорът на всички посланици и високопоставени държавни лица от Ирак при престоя им у нас прекратява едностранно трудовите си правоотношения с посолството. Причината е системно неплащане на заплатата му и дължимите се на работника осигуровки, непредоставяне от работодателя на полагащите му се документи и книжа по трудовите му отношения и най – вече оказвана му принуда , психически натиск и тормоз да се лиши доброволно от гарантирани му по договор и закон права на по-голямо трудово възнаграждение съобразно трудовия му стаж.

Защитата на съгражданина ни е поета от адв. Радослав Шулев – специалист по трудово право – още преди прекратяване на договорните му отношения с Посолството на Ирак. Подкрепата и правната помощ на Адвокатска кантора „Шулев, Белев и партньори“ отрано и още преди разлъката с некорентния работодател водят до правилните решения за българина, който не се поддава на рекета на чуждите дипломати.

Случаят с Иван Георгиев съвсем не е инцидентен като колегите му българи в посолството са поставени в идентична ситуация и също карани да се откажат от привилегиите си на по-голямо възнаграждение с оглед годините работа за дипломатическото представителство. Последното те биха получили при евентуално прекратяване на трудовите им договори. Много от тях се съгласяват като скоро след това са освободени без да получат това, което реално им се дължи преди да подишат промените в трудовите си договори. Условието към всички било ултимативно – или получаваш по-малко, или нищо. Иван Георгиев обаче не склонява и завежда дело срещу Посолството на Ирак.

Защитата му пред съд отново се изпълнява успешно от адвокат Радослав Шулев като последователно Софийски районен съд и Софийски градски съд уважават всички претенции на ощетения работник. Общо присъдените суми по неплатени трудови възнагражения , обезщетения за неизпълнение на трудовия договор и разноски, които Посолството на Ирак следва да плати по първото дело, към момента надхвърлят 17 000 лева. Това обаче не са всички дължими суми. В ход е и второ съдебно дело срещу престъпилото законите ни посолство, заведено поради неплащане именно на дължимото се на Георгиев възнаграждение за годините трудов стаж – общо 43 335 американски щатски долара. Същото се очаква да приключи преди края на 2020г.

Притеснително в случая обаче е не само поведението на Посолството на Ирак в България, което нарушава основни човешки права срещу български гражданин в собствената ни държава. За проблема Министерство на външните работи е уведомено още през 2016г., като остава абсолютно пасивно и не предприема никакви действия за защита в полза на ощетения българин. Не са посикани обяснения от ръководещите дипломатическата мисия на Ирак в България, нито е изпратена протестна нота на държавата ни до Министерството на външните работи на Ирак. Проучване на Адвокатска кантора „Шулев , Белев и партньори“ пък установява, че случаят не е инцидентен, а трудови права на български граждани са нарушавани от няколко различни дипломатически мисии в страната , в които те са били на работа. Активни по защитата им се оказват само адвокатското съсловие и съдът.

Констатиран е и законов пропуск в нормативната ни уредба, поради който спорен става и въпросът как ще се събере частно вземане у нас на кредитор срещу длъжник, който е едновременно и субект на междуноардното публично право, но пък е задължен като страна по частни правоотношения. По Конституция държавата ни следва да осигури таква законова възможност за защита. В случая Посолството на Република Ирак е именно субект на международното право, но и длъжник по частно правоотношение от трудовия му договор с Георгиев, на когото дължи заплата и обезщетения. ГПК обаче не въвежда ред за принудително събиране на такова вземане срещу посолството , макар то да е осъдено от български съд в България за частно вземане, каквото е паричното вземане от трудово правоотношение. Спорът може ли да се изпълнява принудително от съдебен изпълнител частно вземане срещу чуждо посолство в България след като то не е нито български държавен орган, нито община (за които има изрични законови изключиения) , нито е действало като субект на международното публично право, е повдигнат пред Софийски градски съд и също очаква решението си. Като специалист в изпълнителния процес адв. Радослав Шулев е изложил пространни аргументи за допустимост на принудителнто изпълнение в полза на клиента ни , но меннията сред магистратите са противоречиви.

По случая и за защита на българския гражданин е изискана и намеса на българските институции – Президентът на Република България , Министър – председателят, Министърът на външните работи, Омбудсмана на Република България, писмото до които можете да прочетете – ТУК.

call us icon