Фалстарт на обвиненията срещу Волен Сидеров

Фалстарт на обвиненията срещу Волен Сидеров

Две седмици след наложената на лидера на партия „Атака“ – Волен Сидеров парична гаранция от 50 000 лева , същата бе отменена от Софийски районен съд. Това стана с изрично определение от 28 април 2020г. Налагането на друга мярка за неотклонение и изобщо взимането на такава спрямо столичния общинар съдът не сметна за необходимо и оправдано пред закона.

От Адвокатска кантора „Шулев, Белев и Партньори“ напомняме , че на дата 14 април 2020г. Софийска районна прокуратура съвместно със СДВР повдигна две обвинения срещу Волен Сидеров за явно подбуждане към престъпление чрез отправяне на призиви за нарушаване на противоепидемичните мерки в страната и за противозаконно пречене на орган на власт – СДВР да изпълни служебните си задължения по призоваването му. Още преди привличането на Сидеров като обвиняем прокуратурата излезе с поредица от прессъобщения за готвените му обвинения и обявяването му за общодържавно издирване по причина на сочено негово укриване от органите на досъдебното производство и твърдяно противодействие на призоваването му, както и на явяването му в СДВР. Същите незабавно бяха подети и преекспонирани в новинарски емисии и информационни бюлетини в цялата страна.

Софийски районен съд обаче не само не откри основания за действията на прокуратурата и водещия разследването полицай, но и категорично изказа становището си че Сидеров не е извършил сочените в обвинителния акт престъпления.

Съдът изцяло сподели в мотивите си изложените от адвокат Звезделин Лазаров и адвокат Радослав Шулев съображения за несъставомерност на деянията, за които клиентът на кантората е обвинен. От своя страна, продължаваме да считаме и вярваме, че свободата да се изразява мнение е ненакърнимо и неотменимо исконно право на всеки човек, и именно по тази причина същото е намерило защита още в основния ни закон – Конституцията на Република България. Свободата на словото не може и не следва да бъде ограничавана нито от друг закон, нито от каквато и да е конюктура, било тя социална, политическа или както е в настоящия случай , от ситуация на епидемична обстановка.

Нещо повече! От Адвокатска кантора „Шулев, Белев и Партньори“ считаме, че без да влиза в пряка полемика с обвинението, произнесеният от съда на 28 април 2020г. акт разкрива критичност спрямо действията на полиция и прокуратура.

Не са останали скрити за съда обстоятелствата по своеобразното манипулиране от органите на досъдебното производство на твърдените като престъпни изказвания на Г-н Сидеров в предаването „Неделник“, излъчено по телевизия „Алфа“ на дата 12.04.2020г. Смисловата подмяна на реалния техен контекст е станало именно чрез избирателното изваждане само на определени изрази от пълното съдържание от речите на Волен Сидеров, последвано от тяхното езиково и смислово преиначаване.

Критика се наблюдава и по второто обвинение срещу Волен Сидеров, също определено от съда като абсолютно несъстоятелно по причина, че действия по връчване на призовки на Г-н Сидеров не са реално извършени от служители на СДВР, а и отказът им да бъдат получени е право и възможност на всяко лице, като подобно поведение съвсем не е престъпно. Съдът засяга и въпросът за призоваването на Г-н Сидеров, което изобщо не е било извършвано в качеството му на обвиняем (видно от съдебния акт), а като свидетел, за което още преди две седмици алармираха адвокат Радослав Шулев и адвокат Звезделин Лазаров. В тази връзка висящ остава въпросът доколко основателно, оправдано и законно бе обявяването на Волен Сидеров за общодържавно издирване и задържането му за 24 часа, при все че същият не се криеше от властта и дори сам и доброволно на два пъти се яви в СДВР, за да бъде на разположение на разследващите полицаи.

Все пак и независимо, че действията на прокуратура и МВР посрещнаха своята отрицателна оценка от съда, обвиненията срещу Г-н Сидеров са налични и не са свалени. Защитата в лицето на адвокат Радослав Шулев и адвокат Звезделин Лазаров подчертава, че преценката върху обвиненията и доказателствата, на които се базират е сторена от съда, за да се определи само законността на взетата мярка за неотклонение. Аргументираната от адвокатите на Г-н Сидеров, а в последствие и от съда, липса на престъпления, вещаят прекратяване на досъдебното производство срещу Сидеров или окончателното отхвърляне на обвиненията от съда с оправдателна присъда ако прокуратурата откаже да оттегли обвиненията си.

call us icon