Защита на взискателя по изпълнително дело

Клиентите често абсолютно погрешно приемат, че след като съдебното дело по събиране на вземания е минало то най-тежкото е зад гърба им и всичко е приключило.

Практиката показва, че това съвсем не е така и това, че съдът е задължил едно лице да извърши определени действия – да изплати дълг към ищеца не означава, че това ще бъде направено доброволно от длъжника.

И доколкото в такава ситуация самостоятелната защита на правата е невъзможна кредиторът следва да потърси помощта на съдебен изпълнител – частен или държавен, да образува изпълнително дело и да се конституира в него като взискател.

Какво налага използването на адвокатска помощ в изпълнителните дела?

На пръв поглед ситуацията след съдебното решение във Ваша полза изглежда лесна – то влиза в сила, изваждате си изпълнителен лист, пишете молба за образуване на изпълнително дело и чакате да получите съобщение, че дължимите Ви суми са събрани.

В действителност нещата стоят доста по-сложно и по пътя на удовлетворяване на вашите кредиторски права има минимум три препятствия.

На първо място това е естественото непознаване на материята на изпълнителното производство от обикновените граждани и възможностите, които законът дава за предприемане на определени действия.

Съгласно процесуалните правила заявлението за образуване на изпълнително дело следва да бъде подадено до съответния териториално компетентен съдебен изпълнител.

В противен случай или може да бъде постановен отказ от образуване или извършените изпълнителни действия да нямат необходимата правна стойност с всички произтичащи от това възможности длъжника да се защити и забави изпълнението.

Второто препятствие са усилията, които самият длъжник ще положи, за да препятства изпълнението. Не са рядкост случаите когато дори още докато върви делото длъжникът напуска работа, разпорежда се с имущество и се освобождава от активи, върху които може да се насочи изпълнението.

Често тези действия са чисто фиктивни, сключват се симулативни сделки с роднини и близки и се полагат всякакви усилия да се препятства осребряване на имуществото му за погасяване на дълга.

Така че, ако мислите, че длъжникът ще стои пасивен и ще чака да се описва и продава имуществото му то най-вероятно грешите изключително много.

И когато съдебният изпълнител съобщи, че няма срещу какво имущество да изпълнява тогава удивеният кредитор започва да се пита „А какво стана със собствеността, заплатата, бизнеса на длъжника?“.

Те още съществуват, но вече като собственост на други лица. За това и от значителна важност е още от началото да доверите своето изпълнително дело на опитен адвокат, който да работи оперативно и бързо с цел препятстване на възможностите на длъжника да се противопоставя.

Третият основен проблем на изпълнителното производство налагащ ползването на адвокатска помощ е това, че съдебните изпълнители са хора изключително заети и е истински късмет да попаднете на отговорен и компетентен изпълнител, който да Ви обърне необходимото внимание.

В повечето случаи Вие дори не знаете как изглежда съдебния изпълнител, на който поверявате събирането на вземанията си, доколкото всичко се работи от негови помощници и администрация.

И ако попаднете на някой по-мързелив и немотивиран служител се налага писане на доста заявления изискващи изпълнителни действия или справки, а често и жалби срещу действия или бездействия на съдебния изпълнител.

За да си спестите подобни забавяния винаги е по-добре да се обърнете към специализиран в изпълнителното производство адвокат, който да състави нужните документи за стартиране и водене на изпълнителното дело, за да бъде същото максимално бързо и резултатно и да следи за скоростното му и правилно протичане до успешния му край.

Ако сте работещ човек, който не може да си позволи в началните етапи на развитие на изпълнителното дело да посещава съдения изпълнител 2-3 пъти седмично, то контролът по правилното движение на изпълнителното дело ще представлява за Вас значителен проблем.

Като прибавим и липсата на познания за правата и задълженията на съдебния изпълнител, реда за протичане на изпълнителното дело и други правни въпроси то едва ли ще можете както да извършите, така и да накарате изпълнителят да извърши необходимите действия.

С изборът с в качеството на взискател да не ползвате помощ от адвокат сериозно рискувате да получите в ръка изпълнителен лист, който е невъзможен за събиране.

След като вече клиентът знае за проблемите, с които може да се сблъска при изпълнение на решенията на съда, може реално да оцени и своите шансове да се справи с тях без помощта на адвокат.

При по-сложни случаи на събиране на дългове с помощта на съдебен изпълнител, налагащи прехвърляния на делото между няколко съдебни изпълнители, търсене на имущества на длъжника по наследство, присъединяване по други изпълнителни дела е задължително да потърсите услугите на адвокат, специализиран в областта на изпълнителното производство.

Ние, професионалистите от Адвокатска кантора „Лазар Белев и партньори“ имаме дългогодишен опит във воденето на изпълнителни дела, както и тесни партньорски отношения с редица частни съдебни изпълнители, които ни позволяват да събираме дълговете на нашите клиенти максимално бързо и ефективно.

Изпълнително дело се завежда в ситуации, в които съдът е задължил конкретно физическо лице да извърши определени действия, но то не спазва решението на съда.

Ищецът има право да заведе дело за изпълнение на съдебното решение, когато то не се спазва от длъжника, като за тази цел следва да се потърси помощ от съдебен изпълнител, независимо дали държавен или частен.

След образуването на изпълнителното дело ищецът се конституира в него като взискател.

Макар и на пръв поглед да изглежда, че нямате нужда от адвокатска помощ, особено при взето съдебно решение във ваша полза, реалността е малко по-различна.

Оказва се, че масово длъжниците се освобождават от своите активи, което прави изплащането на задълженията на практика невъзможно.

Затова е повече от препоръчително да наемете опитен адвокат, добре запознат с тази материя, който да реагира бързо и адекватно, за да може ищецът да получи обезщетението, което съдът му е отсъдил.

Адвокатът трябва да е наясно със спечеленото от взискателя дело, както и с издаденото съдебно решение.

На база на него той трябва да провери активите на длъжника, които са декларирани към датата на съдебното решение.

По този начин адвокатът ще бъде максимално подготвен, за да защити интересите на взискателя и да доведе изпълнителното дело до успех.

Намирането на добър адвокат е сложно предизвикателство, тъй като всеки може да ви обещае сигурни резултати, но не всеки има достатъчно опит, за да го направи.

Професионалистите от адвокатска кантора „Лазар Белев и партньори“ имат доказан опит в завеждането на изпълнителни дела и защитата на взискатели по тях.

Трябва адвокат за защита интересите на взискателя по изпълнително дело?
Не се колебайте, а се свържете с Адвокатска кантора "Лазар Белев и партньори" на тел. 0876 208 551 или на e-mail: sbklaw.sofia@gmail.com
call us icon