Дела срещу Топлофикация

Едни от най-често срещаните в практика казуси касаят дела срещу Топлофикация и към нас често се обръщат неприятно изненадани клиенти, които имат проблем със софийското топлофикационно дружество, което постоянно образува дела, с които търси заплащане на сметките на потребителите си чрез съд. Клиентите обаче в немалко случаи отказват да заплащат дължимите суми, защото за тях това са неверни сметки, които не отразяват реално потребената от тях топлинна енергия.

Какво е необходимо да направите ако Топлофикация образува дело срещу Вас?

Нашият съвет е задължително да използвате услугите на адвокат, специализиран в дела срещу Топлофикация, с който да си уговорите среща за консултация, на която да бъде изяснена спецификата на Вашия казус и начертан път към решаване на установените юридически проблеми.

С какво може да Ви бъде полезен адвокат от нашата кантора при заведено срещу Вас дело от Топлофикация?

Избирайки професионалист от адвокатска кантора „Лазар Белев и партньори“ ще получите консултация за шансовете Ви за спечелване на едно такова дело, ще получите съвети как в най-пълна степен да защитите правата си и не на последно място ще получите помощ при снабдяването с документи и доказателства, които да Ви позволят да спечелите Вашето дело.

Най-често Топлофикация започва съдебни действия срещу клиентите си чрез подаване на заявления за издаване на заповеди за изпълнение пред Софийски районен съд. Тази заповед за изпълнение съгласно процедурата предвидена в процесуалния закон следва да бъде връчена на длъжника с оглед това, че същият има право да направи възражение, че не дължи така претендираните суми, което следва да бъде реализирано в едномесечен срок, считано от датата на получаване пред издалият съответната заповед за изпълнение районен съд.

Много е важно ако Ви търси призовкар от съда или имате залепени уведомления на пощенската кутия за явяване в СРС за получаване на документи да не се укривате, а своевременно да разберете за какво става въпрос, след което незабавно да ни потърсете, за да не пропуснете срока за възражение. С наша помощ ще подадете аргументирано възражението в законовия срок, след което съдът ще укаже на Топлофикация, че има право да подаде установителен иск и образува дело срещу Вас в срок от един месец от датата на уведомлението.

Често Топлофикация след като получава мотивираното възражение от страна на длъжника отказва да води дело виждайки, че то ще бъде загубено и само ще я натовари с излишни разходи, но има и случаи, в които топлофикационното дружество въпреки всичко инициира исково производство за установяване на дължимостта на вземането срещу нейния клиент. В този случай съдът по процедура е длъжен да връчи копие от исковата молба и предоставя срок от един месец, в който клиентът да подадете отговор със становище по исковата претенция и представените доказателства.

Важно е да знаете, че в преобладаващата част от случаите Топлофикация води дело и претендира вземания срещу Вас, които отдавна са погасени по давност, като се възползва от това, че съдът не следи служебно за настъпването на давност. Много хора допускат грешката да приемат, че щом има минали няколко години то значи не дължат претендираните суми. Това съвсем не е така защото това възражение за изтекла давност следва да бъде заявено пред съда. Пропусналият да го заяви длъжник по никакъв начин не се ползва от защитата, която изтеклата давност предлага.

Именно поради тази причина е добре да възложите защитата си на добър адвокат по дела срещу Топлофикация от нашата кантора, за да проучим подадените срещу Вас документи по делото и организираме по възможно най-добрия начин защитата на Вашите права. Ние предварително ще проверим каква е претенцията на Топлофикация срещу Вас и доказателствата които я подкрепят, за какъв период се касае, дали и какви възражения могат да се направят относно дължимостта на претендираната сума, както и доказателствата, които следва да съберете, за да бъдат оборени твърденията на топлофикационното дружество.

Какво се случва, ако не реагирате навреме с подаването на възражение и отговор на исковата молба?

Както споменахме по-горе, възражението се подава в едномесечен срок, но в случай, че не го подадете в съда, издадената заповед за изпълнение по чл. 410 от Гражданско процесуалния кодекс влиза в сила и съдът издава изпълнителен лист на Топлофикация, подобно както при дело срещу Софийска вода. След като Топлофикация получи изпълнителния лист от съда, дружеството образува изпълнително дело срещу Вас при съдебен изпълнител (частен или държавен), който може да предприеме действия по запор на заплатата Ви, на банковите Ви сметки, опис на движимото и недвижимото Ви имущество.

Всички тези действия са свързани със значителни неприятности в чисто битов и социален план, като невъзможност да получавате пълния размер на заплатата си, невъзможност да покривате задълженията си по кредити, запознаването с финансовото Ви положение на колеги и началници, напрежение в семейството и др.

Добре е също така да знаете, че преди да се пристъпи към образуване на изпълнително дело срещу Вас, юристите на Топлофикация много често отправят предложения за сключване на споразумение за разсрочване на задълженията Ви. Но ако подпишете подобно споразумение, вие доброволно признавате задълженията си, като ги подновявате и по този начин се отказвате от погасителната давност, която може да е изтекла във Ваша полза.

Затова ако получите подобно предложение се обърнете за консултация към наш адвокат специализиран в дела срещу Топлофикация, защото ако веднъж го подпишете, споразумението вече не може да бъде отменено и дава възможност да бъдат събирани принудително суми, които иначе е нямало как да бъдат събрани по законен път.

Ако имате надписани сметки или несъществуващи стари дългове, които Топлофикация иска да заплатите, потърсете специалистите от „Адвокатска кантора Лазар Белев и партньори“ и ние ще поемем грижата и отговорността за решаването на Вашия проблем.

За делата срещу монополни дружества е необходимо да се обръщате към квалифицирани адвокати. SBKlaw.bg е специализирана в дела срещу Топлофикация и ще ви консултираме за всички детайли като срокове, които трябва да се спазят и документи, които да подготвите.

Задълженията към Топлофикация имат 3 години давност. Ако обаче сте осъдени въз основа на влязло в сила решение, давността е 5 години.
За съжаление наистина има случаи, когато хората не разбират, че са били осъдени от Топлофикация. При такива ситуации, можете да подадете възражение. Специалистите, които имат опит с такива ситуации, могат да ви консултират и да ви съдействат, за да реагирате в срок.

За съжаление е трудно да се откажете от услугите на Топлофикация, ако в блока, където живеете има собственици, които желаят да ползват отоплението или топлата вода. Дори и във вашият апартамент да бъдат премахнати радиаторите, дължите такса за сградна инсталация.

Да, Топлофикация може да ви осъди за такива задължения. Затова ви съветваме да се обърнете към адвокат, който да защити правата ви.
Желаете да заведете дело срещу Топлофикация?
Адвокатска кантора "Лазар Белев и партньори" ще Ви съдейства.
call us icon