Дело за бащинство

Дело за бащинствоПод дело за бащинство обикновено в практиката се разбира искът за оспорване на презумптивно бащинство и искът за установяване на произход от бащата. В първия случай е налице родено дете по време на брак, което обаче не е заченато от съпругът, но същият му се вписва като баща по силата на презумпцията за бащинство. Във втория случай най-често става въпрос за дете, което не е родено от брак и не е припознато при раждането и следва да се установи, кой е неговия баща по съдебен път.

В първия случай това, че едно дете родено по време на брака или до 300 дни след прекратяването му може да се оспорва от майката, бащата и от детето. Напълно възможно е този иск да бъде предявен и от следващия съпруг, който да оспорва, че роденото по време на този следващ брак дете е заченато от него. Сроковете за подаване на искът за оспорване на произход базиран на презумпцията за бащинство са както следва – за майката до една година от раждането, за презумптивния баща – до една година от узнаването на раждането, а за детето до една година от навършване на пълнолетие.

За да се избягват подобни неприятни ситуации, и един мъж по закон да се води баща на дете, което е сигурно, че не е от него съпрузите следва да пристъпват към дело за развод веднага след като се установи, че бракът вече е изчерпан от съдържание. В противен случай роденото по време на действие на презумпцията за бащинство дете от следваща връзка на майката, се записва на съпругът и това налага воденето на дело за бащинство. Предвид кратките срокове за подаване на исковете е от изключителна важност своевременното търсене на адвокатска помощ веднага след раждането на детето, защото в противен случай житейските усложнения са изключително големи.

Вторият вариант, при който се води дело за бащинство е когато трябва да се установи кой е бащата на дете, спрямо което не действа презумпцията за бащинство и същото не е припознато по съответния ред. Това е една много по-често срещана хипотеза, предвид все по-разпространеното фактическо съпружеско съжителство между двойките. В интерес на детето е да знае кой е баща му, и за това то, заедно със своята майка има правото да предяви иск за установяване на произхода си от конкретен мъж.

Сроковете за подаване на този иск са три години от раждането за майката и съответно три години от навършване на пълнолетие от детето. Двата иска, както този за оспорване, така и този за установяване на бащинство могат да бъдат съединени и гледани в едно производство с цел процесуална икономия и по-бързо установяване на новия произход на детето.

С какво може да ни помогне добрия адвокат по дела за бащинство?

На първо място ще консултира страните за възможностите им по делото за бащинство и за сроковете, в които следва да се предявят съответните искове. На второ място ще изготви необходимите съдебни книжа и ще съдейства за снабдяване с допълнителни писмени доказателства от различни институции. В зависимост от поведението на страните ще изисква допълнителни документи, свидетелски показания и експертизи.

На следващо място вашият адвокат ще защитава интересите на своите клиенти пред окръжния съд, на който е подсъдно делото и ще се постарае да получите решение по Вашия казус за бащинство във възможно най-кратки срокове.

Защо да изберете Адвокатска кантора „Шулев, Белев и партньори“ за успешното провеждане на Вашето дело за бащинство?

Нашите професионалисти разполагат с голям опит в областта на семейното право и делата за бащинство и могат да Ви предложат индивидуален подход към решаването на Вашия проблем, бързо изготвяне на необходимите документи и спазване на сроковете за подаване на исковите молби в съда.

Ние ще Ви осигурим цялостно правно обслужване по пълния спектър от въпроси касаещи оспорването и установяването на бащинство.

Какво е адвокатското възнаграждение по дело за бащинство?

Съгласно Наредбата за минималния размер на адвокатското възнаграждение, чл. 7, ал. 1, т. 3 за дела за бащинство и оспорване на бащинство минималния размер на адвокатския хонорар е 500 лв., а държавните такси за образуване на делото са около 80 лв.

Често при дела за произход се налага изготвяне на съдебно-медицински експертизи, чиято цена се определя от съда.

Дело за бащинство
4.7 (93.33%) 12 глас[а]

Предстои ви дело за доказване на бащинство?
Благодарение на опита и отличната експертиза на нашите юристи, ще съумеете да се справите с всяко правно предизвикателство от този тип.
 
call us icon