Дело за бащинство

Дело за бащинствоПод дело за бащинство обикновено в практиката се разбира искът за оспорване на презумптивно бащинство и искът за установяване на произход от бащата. В първия случай е налице родено дете по време на брак, което обаче не е заченато от съпругът, но същият му се вписва като баща по силата на презумпцията за бащинство. Във втория случай най-често става въпрос за дете, което не е родено от брак и не е припознато при раждането и следва да се установи, кой е неговия баща по съдебен път.

В първия случай това, че едно дете родено по време на брака или до 300 дни след прекратяването му може да се оспорва от майката, бащата и от детето. Напълно възможно е този иск да бъде предявен и от следващия съпруг, който да оспорва, че роденото по време на този следващ брак дете е заченато от него. Сроковете за подаване на искът за оспорване на произход базиран на презумпцията за бащинство са както следва – за майката до една година от раждането, за презумптивния баща – до една година от узнаването на раждането, а за детето до една година от навършване на пълнолетие.

За да се избягват подобни неприятни ситуации, и един мъж по закон да се води баща на дете, което е сигурно, че не е от него съпрузите следва да пристъпват към дело за развод веднага след като се установи, че бракът вече е изчерпан от съдържание. В противен случай роденото по време на действие на презумпцията за бащинство дете от следваща връзка на майката, се записва на съпругът и това налага воденето на дело за бащинство. Предвид кратките срокове за подаване на исковете е от изключителна важност своевременното търсене на адвокатска помощ веднага след раждането на детето, защото в противен случай житейските усложнения са изключително големи.

Вторият вариант, при който се води дело за бащинство е когато трябва да се установи кой е бащата на дете, спрямо което не действа презумпцията за бащинство и същото не е припознато по съответния ред. Това е една много по-често срещана хипотеза, предвид все по-разпространеното фактическо съпружеско съжителство между двойките. В интерес на детето е да знае кой е баща му, и за това то, заедно със своята майка има правото да предяви иск за установяване на произхода си от конкретен мъж.

Сроковете за подаване на този иск са три години от раждането за майката и съответно три години от навършване на пълнолетие от детето. Двата иска, както този за оспорване, така и този за установяване на бащинство могат да бъдат съединени и гледани в едно производство с цел процесуална икономия и по-бързо установяване на новия произход на детето.

С какво може да ни помогне добрия адвокат по дела за бащинство?

На първо място ще консултира страните за възможностите им по делото за бащинство и за сроковете, в които следва да се предявят съответните искове. На второ място ще изготви необходимите съдебни книжа и ще съдейства за снабдяване с допълнителни писмени доказателства от различни институции. В зависимост от поведението на страните ще изисква допълнителни документи, свидетелски показания и експертизи.

На следващо място вашият бракоразводен адвокат ще защитава интересите на своите клиенти пред окръжния съд, на който е подсъдно делото и ще се постарае да получите решение по Вашия казус за бащинство във възможно най-кратки срокове.

Защо да изберете Адвокатска кантора „Лазар Белев и партньори“ за успешното провеждане на Вашето дело за бащинство?

Професионалистите в SBKlaw.bg разполагат с голям опит в областта на семейното право и делата за бащинство и могат да Ви предложат индивидуален подход към решаването на Вашия проблем, бързо изготвяне на необходимите документи и спазване на сроковете за подаване на исковите молби в съда.

Ние ще Ви осигурим цялостно правно обслужване по пълния спектър от въпроси касаещи оспорването и установяването на бащинство.

Какво е адвокатското възнаграждение по дело за бащинство?

Цени на правните услуги свързани с дело за бащинство:

  • Устна консултация по въпроси касаещи бащинството – 100 лв. 
  • Завеждане на дело бащинство – 1000 лв.
  • Защита на ответник по дело за бащинство – 1000 лв.

Често при дела за произход се налага изготвяне на съдебно-медицински експертизи, чиято цена се определя от съда, като към момента е около 900 лева, като клиентът дължи и държавна такса за образуване на делото в размер на 80 лева.

Да, дете което е навършило пълнолетие може да оспори бащинство. Това трябва да се случи в срок от една година, след навършване на 18 години. Детето трябва лично да прецени дали иска да оспорва бащинството. Няма как негов законен представител да го направи от негово име.

Най-сигурния начин да се докаже бащинство, е като се направи медицинска експертиза. ДНК експертизите категорично потвърждават или отхвърлят възможността за бащинство. Няма нужда от други доказателства, защото независимо от контактите на майката, резултатите от медицинските експертизи са сигурни.

Ако имате такъв проблем, е най-добре да се свържете с адвокат и да се консултирате какви действия да предприемете. Ако решите по своя преценка да направите медицински тестове, рискувате съдът да не приеме за доказателство резултатите.
Ако една майка реши да оспорва бащинство, тя трябва да го направи в срок от една година след раждането на детето. При бащите ситуацията е малко по-различна. Те имат право да оспорват бащинство до една година, след като са узнали за раждането.

В България, както и в повечето европейски държави, когато родителите нямат брак, бащинството може да се случи като бащата припознае детето или по съдебен ред. Това зависи най-вече от желанието на бащата.

Предстои ви дело за доказване или оспорване на бащинство?
Не се колебайте, а се свържете с Адвокатска кантора "Лазар Белев и партньори" на тел. 0876 208 551 или на e-mail: sbklaw.sofia@gmail.com
call us icon