Дело за издръжка на пълнолетен

Дело за издръжка на пълнолетенДелата за издръжка на пълнолетни могат условно да бъдат разделени на два вида – дело за издръжка на пълнолетно лице учащо в средното образование и дело за издръжка на студент.

При първия вариант, когато лицето навърши осемнадесет години, но все още учи то има право да претендира от родителите си издръжка до завършване на срока за обучение в средното училище.

При делото за издръжка на студент началният срок, от който се подава исковата претенция е започването на учебни занимания в съответното висше учебно заведение.

Отличията при този вид дела от исковите претенции към родителите на непълнолетни са съществени и следва да се отчитат при завеждане на делото.

На първо място исковата молба се подава лично от лицето, което вече е станало пълнолетно.

На второ място при делата за издръжка на студент възможностите на родителя да осигурява финансови средства без това да му създава особени затруднения е водещ критерий.

На трето място – правната защита на ответника – родител от юридическа гледна точка и налична постоянна и непротиворечива съдебна практика е много по-лесна и подобни дела в повечето случаи завършват с неуспех за учащите.

Как ще помогне адвокат в дело за издръжка на пълнолетен студент/дете?

Повечето клиенти, които дълги години като деца са получавали издръжка и успешно са водили дела срещу своите родители като непълнолетни остават с грешното впечатление, че това е така и когато навършат пълнолетие. За съжаление е точно обратното, защото ситуацията коренно се променя с навършването на 18 години.

Успешното водене на делото за издръжка на учащ изисква много повече усилия, доказателства и задълбочена преценка на фактите, които са единствено по силите на опитен адвокат.

Тук е момента да отворя една скоба за една категория адвокати, които не предупреждават своите клиенти за рисковете от подобно дело и ги заблуждават, че например едно дело за издръжка на студент е много лесно да бъде спечелено.

Една част от тях го правят от незнание и малък опит, а друга с ясното съзнание, че делото е предварително обречено, но следва да се вземе заветния хонорар.

Именно, за да не загубите едно такова дело е необходимо се консултирате с опитен адвокат, който след преценка на обстоятелствата по казуса да Ви даде обективна оценка за шансовете то да бъде спечелено.

И в случай, че обстоятелствата не са в полза на неговия клиент честно и без задни мисли да му обясни, че едно бъдещо дело за издръжка на пълнолетен не може да бъде спечелено и по този начин да го предпази от влизането в излишни финансови разходи и конфликти между родител и дете.

Ако след предварителната оценка на казуса обстоятелствата са в полза на неговия клиент адвокатът следва да укаже от какви доказателства ще се нуждае за успешното провеждане на съдебния процес и в определени случаи да се ангажира сам с набавянето им извънсъдебно или с помощта на съда.

Основните факти при едно дело за издръжка на студент са, че лицето е пълнолетно, учи, не работи и не притежава имущество от което да се издържа и даването на издръжката да не съставлява пределна трудност за родителя от който се иска.

Липсата, на която и да е от тези предпоставки е основание за отхвърляне на иска, като най-често това е последното условие за възможностите на родителя да дава поисканата сума.

Именно към доказването на тази възможност да се дават средства следва да се насочат усилията на адвоката, за да издържи съдебната претенция, като следва да се има предвид, че там ще се насочат и усилията на защитника на родителя ответник, който е в много по-добра процесуална позиция да брани интересите на своя доверител.

Адвокатска кантора „Лазар Белев и партньори“ предлага на своите клиенти пълния набор от правни услуги касаещи едно дело за издръжка на пълнолетен както следва:

  • Устна консултация по дело за издръжка на студент – 30 лева.
  • Образуване на дело за издръжка на пълнолетно лице – 300 лв.
  • Защита на ответник по дело за издръжка на пълнолетно лице – 300 лв.
Издръжка за деца над 18-годишна възраст се дължи, ако те продължават да учат. Ако учат в редовно средно учебно заведение, издръжката е дължима до навършване на 20 години, а ако учат във висше учебно заведение, е до навършване на 25 години.
Ако студентът работи или получава доходи от наем, с които може да се издържа сам, не е задължително да получава издръжка. Друго важно условие, е възможността на родителите да продължават да плащат.

Размерът на доходите на родителя не е правопорционален на размера на издръжката, която се плаща за децата. В зависимост от нуждите на детето и възможностите на родителя се преценява колко да бъде издръжката.

Ако родителят не плаща доброволно издръжката, след като детето навърши 18 години, е необходимо да се подаде иск срещу родителя, който я дължи. Това се прави лично от детето и се изискват служебни бележки за доходите на родителя, за да се докаже че издръжката няма да го затруднява.

Издръжката трябва да бъде не по-малко от една четвърт от минималната заплата. Няма определен максимален размер и сумите се определят според нуждите на детето.
Планирате дело за издръжка на пълнолетен?
Не се колебайте, а се свържете с Адвокатска кантора "Лазар Белев и партньори" на тел. 0876 208 551 или на e-mail: sbklaw.sofia@gmail.com
call us icon