Дело за режим на лични отношения с дете

Дело за режим на лични отношения с детеЧесто в резултат на това, че двамата родители не могат да се разберат възниква ситуация, в която се създават затруднения единият от тях, най-често бащата, да има трудности във виждането със своето дете.

Обикновено причина за това бащата да не може да има нормален режим на лични отношения е майката, която е недоволна от размера на издръжката, желае да използва детето като средство за натиск над бащата или просто не разбира, че за пълноценното развитие на едно дете е нужно в живота му да участват и двамата родители.

Причината за създадените пречки е основен въпрос, който следва да се изясни, доколкото винаги делото за режим на лични отношения е добре да се предшества от преговори и постигане на споразумение, което или да избегне тежката съдебна процедура или да доведе до по-лесното и протичане.

Споразумение за режим на лични отношения – ползите от адвоката

Основно изискване към адвокатът, който ще води преговорите е отсрещната страна да няма негативно отношение към него.

За да може той да прави предложения, които да не бъдат отхвърляни автоматично без да бъдат разглеждани той следва да спечели доверието и на другата страна и да постави на първо място при разговорите интересите на детето.

Родителите не следва да преговарят сами, доколкото между тях винаги съществува недоверие и отрицателни чувства, които обричат преговорите на провал.

Именно тук е важната роля на преговарящият адвокат като посредник и помирител да спомогне до намирането на решение на проблемът и на двете страни.

Естествено клиентите не са длъжни да се съгласяват на варианта преговори и директно да тръгнат към дело за режим на лични отношения, но това както показва богатата ни практика никога не води до задоволителни резултати.

Единственият начин да бъде постигнат максимален обем от време за бащата и детето е този на преговорите, при които страните сами вземат решението за това какви ще бъдат отношенията в разделеното семейство, а не оставят това важно решение в ръцете на съда.

В случай, че разбирателството между страните е невъзможно следва да се подаде иск за определяне от съда на режим на лични отношения между бащата и детето.

Макар и да е възможно подаването на този иск самостоятелно, по-целесъобразно е искът да бъде обединен с исковете за родителски права и издръжка и по този начин да се уточнят всички спорни въпроси в едно дело.

Отделно следва да се отбележи искът за промяна на режима на лични отношения, който се завежда в случай, че са настъпили обстоятелства, които налагат промяна на обема от дни.

Такива причини са порастването на детето, заболяване на родителя налагащо лечение, появата на ново дете, отнемащо повече време и грижи от страна на родителя упражняващ родителски права и т.н.

С промяната на възрастта на детето, особено при момчетата след определена възраст е нормално те да прекарват повече време с баща си, доколкото следва да усвояват определени умения и модели на поведение от авторитетен човек от техния пол.

Също така по един начин стои въпросът с личните отношения с дете до седем годишна възраст, което има много по-голяма нужда от грижа от своята майка и дете на ръба на пубертета което е много по-самостоятелно.

За съжаление обаче повечето български родители не осъзнават отговорността, която носят и поставят своето его над интереса на децата си, съзнателно ги ползват като инструмент за натиск, а често и за да получават материални придобивки от другия родител.

Подобно ирационално поведение изисква коригирането му с различни средства, като убеждаване и преговори, което винаги е за предпочитане пред по-твърди методи, каквото е искът за режим на лични отношения в съда.

В какво се изразява правната помощ от адвокат в такова дело?

На първо място в това да даде реална оценка за шансовете и обема от дни, които може да получи бащата за контакти се детето си. На второ място да докаже, че така поисканият обем е в интерес на детето и не засяга правата на майката.

Също така докато тече производството да поиска от съда привременни мерки за това кога да се вижда с детето преди излизането на окончателното решение.

Всичко това налага с Вашето дело да се ангажира опитен адвокатски екип, който с уменията си да преговаря и юридическия си опит да Ви гарантира получаването на максималния обем от дни за контакти с Вашето дете.

В случай, на грешен избор на адвокат, който да се ангажира с проблемът Ви, това което ще загубите няма да са само пари, нерви и време по един скъп процес, а ще бъдат и ценни мигове с Ваш любим човек, които няма как да бъдат компенсирани.

За това не се колебайте и се свържете за насрочване на дата и час за консултация за Вашия проблем със специалистите на адвокатска кантора „Лазар Белев и партньори“.

Цени на правните услуги свързани с режима на лични отношения между родител и дете:

  • Устна консултация по въпроси касаещи режим на лични отношения – 100 лв. 
  • Участие в преговори и процедура по медиация – 100 лв. на час
  • Изготвяне на извънсъдебно споразумение за режим на лични отношения – 200 лв.
  • Внасяне на споразумение за родителски права и режим на лични отношения в съд – 500 лв.
  • Завеждане на дело за режим на лични отношения от страна на ищеца – 1200 лв.
  • Защита на ответник по дело за режим на лични отношения – 1200 лв.

Родителските права се уреждат в споразумение между родителите, което се утвърждава от съда. В повечето случаи, правата се предоставят на майката, а за бащата се определя режим на лични отношения. Най-добрият вариант е родителите да постигнат съгласие и упражняването на родителски права да бъде съвместно.

За да се вземат решения, които да бъдат в най-голям интерес на децата и родителите, е важно да се обърнете към адвокат, с който да обсъдите всички възможности и да решите по-какъв начин да се осъществяват контактите.
Този режим определя периодичността на срещите между родителите и децата. Решава се колко често родителя може да вижда децата и да прекарва с тях ваканции и празници. Важно е режимът да бъде ясно разписан, за да не се получават конфликти между родителите на по-късен етап.
Съдът има задължението да проверява дали се спазват споразуменията, за да бъде сигурно, че режима на лични контакти се изпълнява и никои не лишен от срещи.
Когато децата са малки, те не осъзнават напълно какво е най-добре за тях. По-добрият вариант е да се преценят възможностите на родителите и спрямо тях да се реши какъв да бъде режима.
Планирате дело за режим на лични отношения?
Доверете се на "Лазар Белев и партньори" при нужда от професионален подход при дела за лични отношения с деца, за да се радвате на отличен резутлат.
call us icon