Дело за родителски права

Дело за родителски праваВоденето на дело за родителски права е възможно най-лошият вариант за развитие на отношенията между родителите. Но това са и едни от най-често водените дела от областта на семейното право наред с делата за развод.

Типичната ситуация предполагаща воденето на такъв съдебен процес е прекратено съжителство на родители без брак и липса на съгласие относно това кой ще се грижи за детето, как ще се осъществяват вижданията с другия родител и каква издръжка ще се заплаща за него.

Ако и двамата родители са хора интелигентни, разбиращи ясно нуждата от това детето им да има и баща, и майка, съзнават отговорността си да осигуряват средства за издръжка и необходимостта да поддържат добри отношения то на пръв поглед изглежда, че не е необходимо да се стига до съдебно разбирателство.

Но човешката природа е непостоянна, отношенията се влошават, егоизмът или ревността вземат връх и нещата стигат до съда.

За това и моят съвет към хората, които се разделят, но са в добри отношения е след развялата да се посети адвокат по семейно право и да се сключи споразумение – било то с нотариална заверка или със съдебно одобрение, за да се регулират отношенията както между родителите, така и с детето им, като по този начин се предотвратят бъдещи конфликти.

Както показва богатата ни практика дела за родителски права се водят именно поради неуредени още в началото на раздялата отношения. Другата причина е развитието на тези отношения в условия на неопределеност и несигурност и като резултат ескалация на напрежението и влошаване на комуникацията.

Ако имате подобен проблем, макар и да сте допуснали изостряне на отношенията винаги най-продуктивния вариант е да се обърнете към адвокат специализиран по темата родителски права и да се опитате на база преговори да урегулирате ситуацията.

С помощта на посредник можете да възстановите баланса и да положите основите на едно по-спокойно, психически неангажиращо Вас и Вашето дете бъдеще, което е и финансово обезпечено от другия родител.

Как може да ни бъде полезен един адвокат по дело за родителски права?

На първо място след запознаване със спецификата на казуса ще получите правна консултация за шансовете Ви за спечелване на едно такова дело.

На следващо място със съвети как правилно да организирате защитата на исканията си и помощ при снабдяването с документите и подготовката на свидетелите, които да подкрепят справедливите Ви искания.

На трето място адвокатът по делото за родителски права ще състави и внесе в съда Вашите документи във форма, с която безспорно да докажете правотата си и ще отстоява успешно исканията Ви пред съдията.

След излизане на съдебното решение ще Ви консултира по възможностите да го приведете в изпълнение и тълкуването му по въпроси, които не са ясно уредени в него. А ако това се налага ще брани интересите Ви и на следваща съдебна инстанция в случай на обжалване.

Нашият съвет е в едно дело за родителски права да бъдат предявени за съвместно разглеждане и исковете за режим на лични отношения с бащата, както и тези за издръжка.

Това по никакъв начин няма да увеличи разходите по делото, като в същото време ще даде възможност да постигнете регулиране на пълния обем от отношения в едно производство.

Доколкото едно дело за родителски права касае Вашето бъдещето на това на Вашето дете ще бъде абсолютно безотговорно да поверите нещо толкова ценно за Вас в ръцете на адвокат, който няма необходимия опит и познания.

Ние от адвокатска кантора „Лазар Белев и партньори“ гарантираме, че обръщайки се към нас във връзка с Вашето дело за родителски права ще получите качествена правна услуга от тясно профилирани в областта на семейното право адвокати с богат опит, които ще Ви обърнат необходимото внимание.

Ние не подхождаме формално и шаблонно, а градим Вашата защита с оглед спецификата на конкретния случай. За това ако имате правен проблем касаещ родителски права се свържете с нас за насрочване на дата и час за консултация по Вашия случай.

Цени на услугите във връзка с родителски права:

  • Устна консултация по въпроси за родителски права – 50 лв. на час
  • Участие в преговори за урегулиране на спорове за родителски права – 60 лв. на час
  • Изготвяне на извънсъдебно споразумение за родителски права – 150 лв.
  • Внасяне на споразумение за родителски права за одобрение в съд – 200 лв.
  • Завеждане на дело за родителски права от страна на ищеца – 500 лв.
  • Защита на ответник по дело за родителски права – 500 лв.
Има няколко причини, поради които се ограничават родителските права. Ако един родител няма възможност да се грижи за децата си, защото страда от физически или психически болести или неговото поведение е опасно за живота, за здравето и възпитанието на детето се вземат мерки от съда.
Когато един родител е лишен от родителски права, му се отнема възможността да се грижи за детето и да го представлява. Остава задължението му да плаща издръжка на детето.
Да, правата могат да бъдат напълно възстановени, ако родителят предприеме действия, коригира поведението си и осигури на децата условия на живот, които са подходящи за тяхното личностно и физическо развитие.
За да се започне производство, трябва родителя да подаде молба пред районния съд и да обясни подробно какви са причините, които налагат лишаване от родителски права. Трябва да се предоставят доказателства, които подкрепят молбата на родителя, удостоверението за раждане на детето и да се плати държавна такса.
След развод между родителите и двамата би трябвало да продължат да се грижат за детето. Ако съществува риск за здравето и живота му, тогава може да се говори за процедура по отнемане на родителски права. При нормални обстоятелства, разводът не означава ограничаване или лишаване на родителски права.
Планирате дело за родителски права?
Ако се нуждаете от адвокат, който е експерт в делата за родителски права, то доверете се на опитните юристи от "Лазар Белев и партньори".
call us icon