Дело за заместващо съгласие

Дело за заместващо съгласиеДело за заместващо съгласие за пътуване на дете в чужбина се завежда, когато двамата родители не могат да постигнат съгласие за това и се налага съдът да реши вместо противопоставящият се родител.

Съдебната практика в това отношение изисква доказване на сериозна причина за напускането на страната въпреки волята на другия родител и поради тази причина най-често посочваните основания като „Желая да отида с детето на море в Гърция“ няма как да попаднат в графата сериозни и в интерес на детето причини.

Още повече клиентите следва да имат предвид, че едно дело за заместващо съгласие предвид упорството на родителите може да продължи с години.

Така че, ако разчитате, че съда ще даде съгласие да отидете на почивка в съседна държава през лятото просто се откажете от тази идея.

Сред сериозните причини, които могат да послужат като основание за завеждане на дело за заместващо съгласие за пътуване на детето в чужбина са необходимост от лечение, постоянно живеене на територията на друга държава на родителя, на който е възложено упражняването на родителските права и т.н.

В случай че е налице сериозна причина съда да замести съгласието на другия родител то съгласно последното тълкувателно решение може да бъде дадено съгласи за пътуване на детето в чужбина, но при известни ограничения – или като неограничен брой пътувания за определен период до точно определени държави или само за определен период от време до определени държави.

Тоест не може да се прави искане от съда да се разреши детето да пътува неограничено без съгласието на другия родител до неограничен брой чужди държави.

Това се прави с цел защита интересите на детето и има за цел то да бъде предпазено от това например да се окаже в държава, в която има война, граждански размирици или други рискове за него.

По тази причина съда не би разрешил извеждането на детето в държави, с които Република България няма договори за правна помощ, на се в ЕС и не са страни по международните конвенции касаещи трансграничните отвличанията на деца.

При едно дело за заместващо съгласие за пътуване на дете съгласно задължителната съдебна практика следва да бъдат изследвани отношенията между членовете на семейството и основен момент, на който се акцентира е дали стопиращият родител действително брани интересите на детето си или просто използва дадено му от закона право, за да отмъщава на другия родител.

Именно това е и най-честата причина за несъгласието между родителите. Един заинтересован за бъдещето на детето си родител не би му попречил да отиде на почивка в друга държава са седмица или десет дни.

Когато дори по такъв дребен повод не се дава съгласие, то е ясно, че се злоупотребява с правото да не даде съгласие.

Следва да се отчитат и други моменти, които касаят едно дело за заместващо съгласие, особено в случаите когато не става въпрос за временно напускане на страната /например екскурзия/, а за постоянна смяна на местоживеенето на детето.

В подобна ситуация освен искането за заместващо съгласие се иска и промяна на местоживеенето и режима на отношения в зависимост от конкретните възможности.

От особена важност е родителят, който иска да изведе детето извън страната да докаже условията, при които то ще се отглежда и възпитава.

В случай, че не бъде доказан безспорен интерес на детето от пътуването то може да бъде отказано и искът отхвърлен.

Воденето на дело за заместващо съгласие за пътуване на дете в чужбина е сред най-сложните семейно- правни казуси и изисква значително време, нерви и подготовка за успешното му провеждане.

За това и подобен проблем следва да бъде поверен в ръцете на опитен адвокат в София с практика в подобен род съдебни разбирателства.

Ако сте изправени пред необходимостта за водене на такова дело и желаете то да бъде успешно проведено ни се обадете за насрочване на дата и час за консултация.

Професионалистите от Адвокатска кантора „Лазар Белев и партньори“ ще Ви консултират относно възможностите, които имате за да изведете Вашето дете в чужбина, както и ще Ви представляват пред съда във връзка с воденето на делото пред всички инстанции.

Предлагаме също така опция за водене на преговори с другата страна относно постигането на извънсъдебно регулиране на проблема.

Цени на адвокатските услуги за дело за пътуване на дете:

  1. Правна консултация по въпроси свързани с пътуването на дете в чужбина – 100 лв.
  2. Участие в преговори за постигане на споразумение и медиация – 100 лв. 
  3. Образуване и водене на дело за заместващо съгласие за пътуване на дете в чужбина – 1000 лв.
  4. Държавна такса за образуване на делото – 80 лв.

Често след като се разделят родителите, са в лоши отношения по между си. При такива ситуации се преминава към процедурата за заместващо съгласие за пътуване в чужбина. При нея съдът може да разреши детето да пътува, без съгласието на другия родител, но това е ограничено само до някои държави и за определен период от време.

Съдът няма да уважи като основателна причина желанието ви да отидете на почивка в друга държава. Ако пътуването обаче се налага, поради образователни цели или необходимост от лечение, ще получите заместващо съгласие.
При такива ситуации се преразглеждат отново родителските права. Районният съд преценява дали извеждането на детето в чужбина е в негов интерес и отхвърля или уважава молбата за заместващо съгласие.
За да защити интересите на децата, съдът ограничава броя на пътуванията и на държавите, където родителите могат да пътуват с децата си.
При преминаване на границата е необходимо да се предостави Акт за раждане на детето и нотариално заверена декларация за съгласие от родител, който разрешава пътуването.
Търсите юрист по дело за заместващо съгласие?
Не се колебайте, а се свържете с Адвокатска кантора "Лазар Белев и партньори" на тел. 0876 208 551 или на e-mail: sbklaw.sofia@gmail.com
call us icon