Регистрация на търговска марка

Регистрация на търговска маркаЕдин от най-ценните активи на всяка една компания е нейната търговска марка.

Тя е това, което Ви отличава от конкурентите развиващи сходна на вашата дейност и прави така, че вашите продукти да се отличават от тези на другите фирми.

Именно поради тази и ценност трябва да бъдат взети мерки за защитата на търговската марка, като най-добрия начин да направите това е да се обърнете към специализиран в тази област адвокат.

Навременно предприетите мерки и наемането на специализиран адвокат по патентно право ще ви помогнат да запазите правата си върху вашите марки, и ще ви дадат конкурентно предимство в контекста на основното предназначение на фирмения знак, а именно търговията.

Съществуват няколко причини да се замислите за закрилата на вашата търговска марка.

Първата и най-основна е да възпрете конкурентите да си присвоят идентичността на вашия продукт или услуга. За целта вашия адвокат трябва да се постарае да регистрира търговската марка в Патентно ведомство и да я вкара в публичната база данни.

Когато марката ви бъде заявена и регистрирана конкурентите дори не биха си и помислили преди да я поставят на своя продукт.

За да не влизате в излишни правни спорове по отношение на това, че дадена търговска марка е ваша собственост намерете специализиран в областта на патентното право адвокат и се постарайте вашия отличителен фирмен знак да бъде регистриран по надлежния ред.

Процедурата „регистрация на търговска марка“ е мощен инструмент за запазване на идентичността на компанията и гаранция, че няма да се правят допълнителни разходи за това да доказвате, че тя е ваша в случай, че не е регистрирана.

Имайте предвид, че защитата на нерегистрирана търговска марка е значително по-трудна, а и парите, които сте спестили от това да наемете адвокат, който да я регистрира ще отидат в десетократно по-голям размер за хонорар на същия адвокат, за да я защитава.

Макар и по-трудна, защитата на нерегистрирана търговска марка все пак е възможна. Но усложненията, тежестта на доказване и несигурния изход, съчетани със значителни разходи правят така, че наемането на адвокат за регистрация на търговска марка изглежда като изключително добра идея.

След като веднъж сте наели адвокат, за да регистрира вашата търговска марка, следващата ви среща с него ще бъде след 10 години, когато се наложи да подновите регистрацията.

За това и ако желаете вашата компания да се радва на предимствата и защитата, която дава регистрираната търговска марка, както и тя да бъде ваша собственост толкова дълго, колкото се нуждаете от нея не пестете пари за наемането на квалифициран адвокат.

Дадените днес пари ще ви се изплатят многократно във времето, през което вашата търговска марка ще ви носи известност и печалба. Вашият фирмен знак е това, което ще възпре всички нови и навлизащи във вашата пазарна ниша фирми да добият бърза известност и да намалят вашите собствени приходи.

Защо да потърсим адвокат за регистрация на търговска марка?

Това е един от най-често задаваните въпроси на хората, решили да пристъпят към тази процедура за защита на своето фирмено лого и продуктов символ.

Най-краткият отговор е, че имате нужда от адвокат за регистрация на търговска марка защото патентното право е една обширна материя с множество законови процедури, с които е по-добре да не се сблъсквате сами.

Специализираният в областта юрист може да бъде изключително полезен в следните аспекти:

Консултации на фазата на избор на име на търговската марка или на фирмено мото. В идеалния случай вашият адвокат ще направи предварително проучване дали дадена търговска марка е свободна, да представи резултатите на клиента и да го посъветва относно по-нататъшното развитие на процедурата.

Той трябва да консултира своите клиенти по всички въпроси касаещи производството – разходите за регистрация, ход и срокове на процедурите, както и това как най-бързо да се регистрира търговска марка, лого или мото.

Адвокатът трябва задължително да окаже съдействие по изготвянето на заявление за регистрация на търговската марка.

Като от особено значение в този начален етап от процеса по регистрация следва да се обърне особено внимание на описанието на марката.

От това как вашият адвокат ще си свърши работата на този етап от производството зависи и скоростта, с която Патентното ведомство ще регистрира заявената търговска марка.

Адвокатът също така трябва да провери дали това, което желае да регистрира клиентът – търговска марка, изобретение или полезен модел отговаря на изискванията за съответния обект и при нужда да прецизира заявката или да консултира заявителя за това какво трябва да се промени.

Също така е важно вашият адвокат, който ще Ви консултира по регистрация на търговска марка да е подробно запознат с практиката на патентно ведомство и да може да отговори на всички уточняващи въпроси поставяни от този орган или пък да съдейства за отстраняване на причините за спиране на производството.

Като обобщение можем да посочим, че адвокатът по патентно право трябва да бъде в състояние да ви съветва по всички въпроси по регистрация на търговската марка.

Освен това, вашият патентен юрист трябва да може да даде компетентен съвет за това как да се справите със ситуации като възражения на трети страни относно вашата търговска марка, които с последните промени в българското законодателство ще стават все по-честа практика.

Колко време отнема процедурата „регистрация на търговска марка“?

При липса на усложнения и оспорвания решението за регистрация на заявената търговска марка излиза в срок от около една година считано от датата на подаване на заявлението.

Колко струва регистрацията на търговска марка?

Адвокатското възнаграждение за изготвяне и подаване на необходимите документи за регистрация на търговска марка е в размер на 350 лв. Освен това има редица такси, които за марки заявени в до три класа, каквито са най-масовите са около 590 лв., както следва:

 • Заявяване и експертиза – 150 лв.
 • Публикация на заявка – 40 лв.
 • Регистрация – 300 лв.
 • Издаване на свидетелство за регистрация – 60 лв.
 • Публикация на регистрирана марка – 40 лв.

Адвокатска кантора „Лазар Белев и партньори“ предлага на своите клиенти и допълнителната услуга „Следене на търговска марка“ след регистрацията на преференциални цени от 150 лв. на година.

Търговска марка могат да регистрират както физически, така и юридически лица, и държавни организации.

Трябва да подготвите:

 • Искане за регистрация;
 • Изображение на марката;
 • Списък на стоките и услугите, за които се иска регистрация;
 • Предоставяне на данни на заявителя.

Търговските марки се различават според:

 • Предназначението, за които се създават;
 • Начинът на представяне;
 • Обхвата на действие на марката.
Ако сте решили да инвестирате в налагането на ваш личен бранд и искате да защитите продуктите и услугите, които предоставяте, ви препоръчваме да регистрирате търговска марка. По този начин може да сте сигурни, че марката ви няма да бъде използвана неправомерно от други хора.
Ако правите промени в името и адреса на притежателя, трябва да уведомите Патентното ведомство. Това трябва да се случи в тримесечен срок.
Искате да регистрирате търговска марка?
Не се колебайте, а се свържете с Адвокатска кантора "Лазар Белев и партньори" на тел. 0876 208 551 или на e-mail: sbklaw.sofia@gmail.com
call us icon