Адвокат Радослав Койчев

Адвокат Радослав Койчев

корпоративно, търговско и гражданско право

Адвокат Радослав Койчев е опитен бизнес адвокат и мениджър с дългогодишен професионален опит в областта на корпоративното, търговското и гражданското право. Специалист по търговски договори. Опит с малки и големи клиенти от различни сектори на индустрията.

  • 7+ години адвокатска практика в международна бизнес среда;
  • 5+ години демонстрирана съдебна практика (представителство в съдебни процеси) с фокус договорно право, разнообразни търговски и граждански спорове, арбитраж, изпълнително производство и неплатежоспособност;
  • Опит с корпоративно и търговско право, сливания и придобивания на фирми, управление на договори и водене на преговори, продажби;
  • Опит в управлението на проекти. Изграждане и менажиране на стратегии за конкурентно предимство. Оценка и управление на риска.
  • Опит в защитата на личните данни.

Адвокат Радослав Койчев е консултирал редица големи български и международни бизнес клиенти по различни дружествени въпроси, включващи изготвяне, договаряне и менажиране на различни търговски договори, сделки с дружествени дялове, акции, задължения, обезпечения и други.

Приоритети в работата на Адвокат Радослав Койчев

  • Клиентски фокус – Постигнато разбиране за нуждите на клиента по най-добрия възможен начин, за да се осигури стойност за клиента и удовлетвореност, както и да се създадат условия за растеж на бизнеса му.
  • Лидерство – проактивна идентификация и оценка на рисковете, съпътстващи търговски сделки и други актове на правно разпореждане; Инициативи за подобрения и оптимизации на съществуващи оперативни и бизнес процеси.
  • Отчетност и ангажираност за отлично изпълнение на поставените задачи – фокус, компетентност и страст, водещи до придържане към върхови постижения, при запазване на интегритет и почтеност.
  • Резултатност: демонстриране на осезаеми резултати от работата, което води до бизнес растеж и клиентска удовлетвореност.

Радослав Койчев притежава магистърска степен по право от Софийския университет.

Член на Сливенската адвокатска колегия.

Eвропейски адвокат в Адвокатска колегия Франкфурт, Германия.

Работни езици: Английски и немски език.

Адвокат Радослав Койчев
5 (100%) 1 глас[а]

 
call us icon