Радослав Шулев

Адвокат Радослав Шулев

корпоративно право, ликвидация и несъстоятелност

Адвокат Радослав Шулев има придобита магистърска степен по специалността право от ПУ „Паисий Хилендарски“ през 2007г., като от 2009г. е вписан като адвокат в Софийска адвокатска колегия.

Практика и специализации на Адвокат Радослав Шулев

Практикува в сферата на корпоративното право, ликвидация и несъстоятелност, застрахователно право,  търговски сделки и дружествено право,  данъчно и административно право и процес, трудово право, процесуално представителство пред съд и арбитражни институции, изпълнителен процес , банково и небанково финансово кредитиране, конкурентно право.

Дългогодишният опит и практика на адв. Радослав Шулев и екипа му в сферата на корпоративното право и работа с  местни и чуждестранни търговски дружества в различни сфери на дейност  са  съчетани  с тяхното  комплексно    финансово  и счетоводно обслужване от  експерт счетоводители и счетоводители  на  Финанс Вип ООД  като гаранция за успешния бизнес на всички наши клиенти.

Специализацията на адв. Радослав Шулев и екипа му в сферата на изпълнителния процес и несъстоятелност  и тясното сътрудничество  с водещи представители  на съдебното изпълнение из цялата страна  допринасят  за по-ефективното решаване на имуществени спорове в търговския и гражданския оборот при висок процент събираемост и удовлетворяване интересите на кредиторите, обслужвани от Адвокатска кантора „Шулев, Белев и партньори“.

Работни езици: български и английски

Адвокат Радослав Шулев
5 (100%) 1 глас[а]

 
call us icon