Адвокатски сътрудник Бетина Манчева

Адвокатски сътрудник Бетина Манчева

правно обслужване, техническата обработка на документи

Адвокатски сътрудник Бетина Манчева е завършила специалност “Право” в „Университет за национално и световно стопанство“ – гр. София. Успешно е положила държавните изпити и е придобила юридическа правоспособност.

Практика и специализации на Адвокатски сътрудник Бетина Манчева

Избра да започне практическа реализация на юридическото си обучение по време на следването си и се присъединява към екипа на „Адвокатска кантора Лазар Белев и партньори“ през 2015- та година в началото на следването си. Отговорностите и в кантората са да подпомага работния процес на екипа като участва в правното обслужване на клиенти, техническата обработка и изготвянето на редица правни документи.

Проявява интерес и има значителен опит натрупан през годините на нейната работа в областта на семейното, гражданското и търговското право, като има възможност самостоятелно да консултира клиенти по широк кръг от правни проблеми.

Работни езици: Английски език.

call us icon