Смяна на седалище и адрес на фирма

Смяна на седалище и адрес на фирмаСмяната на адреса на фирма е една от най-често срещаните промени в търговските дружества. Това е така, тъй като след създаването на фирмата Ви, Вашият бизнес може да претърпи различни промени – да се разрастне, да се промени основният регион, в който извършвате дейността си и имате клиенти и бизнес партньори, и т.н.

В такъв случай, дори на практика да сте преместили офисите си на друг адрес или дори в друг град, ако не сте го отразили в Търговския регистър, официално, адресът на фирмата Ви продължава да се води този, който е вписан преди това в регистъра.

Това означава, че Вие ще получавате всякакъв вид официална и неофициална кореспонденция там, което може да доведе до редица проблеми, тъй като няма да имате представа, че изобщо сте получили нещо.

Именно поради тези причини, е важно, при физическа промяна на адреса или седалището на фирмата, да предприемете своевременни действия и за отразяване на промяната в Търговския регистър.

В повечето случаи, когато искат да променят седалището и/или адреса на управление на фирмата си, хората се обръщат към корпоративен адвокат, тъй като процедурата следва да бъде спазена, за да може адресът да бъде променен успешно.

Как се сменя седалището и/или адресът на фирма

Ако фирмата Ви е дружество с ограничена отговорност (ООД), на първо място, за извършване на исканата промяна, е необходимо да бъде взето решение на общото събрание. Ако пък е еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД), решението се взема от едноличния собственик на капитала.

С вземането на решението за промяна на адреса, следва да бъде изменен и дружественият договор на ООД, съответно, учредителният акт на ЕООД. Това е задължително, тъй като седалището и адресът на управление на фирмата се посочват там, при всички положения и те също трябва да са актуални.

Финалната стъпка от процедурата е вписването на промяната в Търговския регистър.

Смяна на адрес на фирма – с какво може да помогне адвокатът

На първо място, доверявайки се на добър адвокат, същият ще изготви всички необходими документи за извършването на промяната.

След това, той ще подаде документите онлайн за публикуване в Търговския регистър, което ще Ви спести и такси (ако Вие подадете документите на място, таксата към Търговския регистър е 30 лв., а когато адвокат ги публикува онлайн, таксата е само 15 лв.).

Електронното подаване е за предпочитане не само заради по-ниския размер на държавната такса, но и поради факта, че така избягвате чакането по опашки пред Агенция по вписванията, което в повечето случаи продължава с часове. Упълномощавайки професионалист по корпоративно право от Адвокатска кантора „Шулев, Белев и партньори“, той ще подаде електронното заявление буквално за минути и исканата промяна ще бъде вписана много по-бързо.

При възникнали проблеми и трудности с вписването, адвокатът ще реагира оперативно, предвид кратките срокове за предприемане на съответните действия.

От момента на вписване на новия адрес той окончателно става официален и публичен за всички трети лица и държавни органи.

Кога се променя седалището и кога – само адресът на фирма

Седалището на фирмата е самото населено място, в което се намира управлението на фирмата – град/село.

Адресът (на управление) е конкретният адрес в населеното място – квартал, име на улица/булевард, номер, етаж, номер на апартамент и т.н.

Ако управлението Ви се мести в същия град, но на друг адрес – сменяте само адреса, но ако управлението се мести в друг град – се сменя както седалището, така и адресът на управление.

Имате нужда от помощ при смяна на адрес на фирма?
Адвокатска кантора SBKLaw може да Ви съдейства.
call us icon