Недвижими имоти

Казусите свързани с недвижими имоти са едни от най-разпространените и сложни категории дела. Всеки човек, дори и само веднъж в живота си, е изпадал в ситуация, в която се нуждае от помощта на квалифициран адвокат. Било то за консултация и подготовка за покупко-продажба на имот, дела за делба между роднини или бивши съпрузи след развод, дела за ползване на недвижима собственост, обжалване на действията на държавни органи и много други жилищни въпроси.

Юридически консултации от адвокат по недвижими имоти

Адвокатската консултантска помощ, позволява на страните да разберат своите права и задължения, а също така и „подводните камъни“ в дадена ситуация, както и на какво следва да се обърне особено внимание при проблем с недвижимост, за да бъде взето правилното решение, което да спести администрирането на казуса през съд.

За успешното решаване на проблеми следва да се използват услугите на добър и опитен специалист,  който не само има задълбочени познания в областта на вещното, гражданското и семейното право, и има съответните  практически опит в тяхното прилагане с цел правилно обосноваване на процесуалната позиция, изграждане на стратегия и съставяне на документи по защита на Вашите интереси.

Адвокатска кантора „Шулев, Белев и партньopи“ предлагат професионални юридически услуги в областта на недвижимите имоти в гр. София. Нашите адвокати ще Ви помогнат в решаването на следните въпроси:

 • Подготовка, оформяне и представителство по сделки с недвижими имоти между роднини и трети лица свързани с покупко-продажба, дарение, или замяна.
 • Делба на имущество между роднини или бивши съпрузи, било в хипотезата на доброволна делба или чрез дело за делба на съсобствен имот.
 • Оформление на наследство на жилища или поземлени имоти.
 • Адвокатско представителство при сделки за покупко-продажба на жилище или друг недвижим имот както в процес на строителство /на зелено/, тава и на вторичния пазар на жилищни имоти.
 • Съставяне на предварителни договори, договори за аренда, отдаване под наем, безвъзмездно ползване и др.

Представителство пред съда

Ако даден проблем не може да бъде разрешен по мирен път, Вашият адвокат ще Ви помогне да защитите законните си интереси в съда и ще Ви помогне в следните направления:

 • Възстановяване на нарушено право на ползване на жилище, с въвеждане на имащото това право лице в жилището.
 • Определяне на реда на ползване на съответен недвижим имот бил той жилище или поземлен имот.
 • Делба на съсобствено имущество по съдебен ред
 • Обжалване на откази на държавни и общински органи да впишат документи или да издадат удостоверения.
 • Признаване на недействителност по сключени вече сделки за отчуждаване на недвижими имоти.
 • Установяване на право на собственост върху недвижими имоти при наследяване, дарения и др.
 • Разваляне на договор за покупко-продажба по съдебен ред
 • Разваляне на договори за дарение по съдебен път
 • Разделяне по съдебен ред на имущество придобито от съпрузите след развод
 • Съдебни искове свързани с нарушени задължения по договор за наем

Нашите клиенти могат да се възползват от знанията и опита на адвокатите от Адвокатска кантора „Шулев, Белев и партньори“ в решаването на техните проблеми. Единствено своевременно потърсената правна помощ от добър адвокат по вещно право би Ви предпазила от проблеми, а в случай, че такива възникнат то ние можем да ги разрешим бързо и ефективно и да защитим интересите на нашите клиенти.

Защо да изберете нас?

На първо място с вашият случай ще се занимава специализиран адвокат, с богат опит, чието основно направление в дейността се явяват имено сделките с недвижима собственост, вещното, гражданското и семейното право, като предвид сложността на казуса може да бъде ангажиран и екип от адвокати с различна специализация. На второ място ние не се страхуваме от воденето на сложни дела. На трето място ние предлагаме конкурентни цени съобразени със спецификите на конкретния правен казус.

Недвижими имоти
5 (100%) 3 глас[а]

Търсите адвокат за недвижими имоти?
Имате казус с недвижими имоти и ви трябва специалист? Най-доброто решение е адвокатско дружество "Шулев, Белев и партньори".
 
call us icon