Недвижими имоти

Казусите свързани с недвижими имоти са едни от най-разпространените и сложни категории дела. Всеки човек, дори и само веднъж в живота си, е изпадал в ситуация, в която се нуждае от помощта на квалифициран адвокат.

Било то за консултация и подготовка за покупко-продажба на имот, дела за делба на имот между роднини или бивши съпрузи след развод, дела за ползване на недвижима собственост, обжалване на действията на държавни органи и много други жилищни въпроси.

Юридически консултации по недвижими имоти

Адвокатската консултантска помощ, позволява на страните да разберат своите права и задължения, а също така и „подводните камъни“ в дадена ситуация, както и на какво следва да се обърне особено внимание при проблем с недвижимост, за да бъде взето правилното решение, което да спести администрирането на казуса през съд.

За успешното решаване на проблеми следва да се използват услугите на добър и опитен специалист,  който не само има задълбочени познания в областта на вещното, гражданското и семейното право, и има съответните  практически опит в тяхното прилагане с цел правилно обосноваване на процесуалната позиция, изграждане на стратегия и съставяне на документи по защита на Вашите интереси.

Адвокатска кантора „Лазар Белев и партньopи“ предлагат професионални юридически услуги в областта на недвижимите имоти в гр. София. Нашите адвокати ще Ви помогнат в решаването на следните въпроси:

 • Подготовка, оформяне и представителство по сделки с недвижими имоти между роднини и трети лица свързани с покупко-продажба, дарение, или замяна;
 • Делба на имущество между роднини или бивши съпрузи, било в хипотезата на доброволна делба или чрез дело за делба на съсобствен имот;
 • Оформление на наследство на жилища или поземлени имоти;
 • Адвокатско представителство при сделки за покупко-продажба на жилище или друг недвижим имот както в процес на строителство /на зелено/, тава и на вторичния пазар на жилищни имоти;
 • Съставяне на предварителни договори, договори за аренда, отдаване под наем, безвъзмездно ползване и др.

Представителство пред съда

Ако даден проблем не може да бъде разрешен по мирен път, Вашият адвокат по недвижими имоти ще Ви помогне да защитите законните си интереси в съда и ще Ви помогне в следните направления:

 • Възстановяване на нарушено право на ползване на жилище, с въвеждане на имащото това право лице в жилището;
 • Определяне на реда на ползване на съответен недвижим имот бил той жилище или поземлен имот;
 • Делба на съсобствено имущество по съдебен ред;
 • Обжалване на откази на държавни и общински органи да впишат документи или да издадат удостоверения;
 • Признаване на недействителност по сключени вече сделки за отчуждаване на недвижими имоти;
 • Установяване на право на собственост върху недвижими имоти при наследяване, дарения и др.;
 • Разваляне на договор за покупко-продажба по съдебен ред;
 • Разваляне на договори за дарение по съдебен път;
 • Разделяне по съдебен ред на имущество придобито от съпрузите след развод;
 • Съдебни искове свързани с нарушени задължения по договор за наем.

Нашите клиенти могат да се възползват от знанията и опита на специалистите от Адвокатска кантора „Лазар Белев и партньори“ в решаването на техните проблеми.

Единствено своевременно потърсената правна помощ от добър адвокат по вещно право би Ви предпазила от проблеми, а в случай, че такива възникнат то ние можем да ги разрешим бързо и ефективно и да защитим интересите на нашите клиенти.

Защо да изберете нас?

На първо място с вашият случай ще се занимава специализиран адвокат, с богат опит, чието основно направление в дейността се явяват имено сделките с недвижима собственост, вещното, гражданското и семейното право, като предвид сложността на казуса може да бъде ангажиран и екип от адвокати с различна специализация.

На второ място ние не се страхуваме от воденето на сложни дела. На трето място ние предлагаме конкурентни цени съобразени със спецификите на конкретния правен казус.

Ако не сте направили справка за имота, преди да преминете към сключване на договор и даване на капаро, е възможно да не успеете да си върнете парите. Действията, които адвоката може да предприеме, за да защити интересите ви зависят от детайлите по случая.

Важно е се правят предварителни проверки, за не се окаже, че сте сключили договор с фирма, която няма активи и няма възможност да ви обезщети.

Преди да преминете към покупка на имот, е важно да проучите правното му положение. Това ще ви спести много време и разходи, ако се наложи да търсите в последствие правата си по съдебен път. Това важи с особена сила за сделките, които се сключват на „зелено“.

След развод трябва да се раздели движимото и недвижимото имущество, което е придобито по време на брак. Изключение е имуществото, което е придобито по наследство или като дарение.

Все по-често хората сключват брачни договори, с които се договарят предварително за имуществото, за да не се стига до конфликти след развода.

Ако сте направили дарение, но в последствие решите да го развалите, разполагате със срок от една година. Той тече от момента, в който са ви станали известни основанията за отмяна на дарението.
Неподеляеми имоти се изнасят за публична продан и парите от продажбата се разпределят между собствениците.
Търсите адвокат за недвижими имоти?
Не се колебайте, а се свържете с Адвокатска кантора "Лазар Белев и партньори" на тел. 0876 208 551 или на e-mail: sbklaw.sofia@gmail.com
call us icon