Волен Сидеров – медийна дезинформация, репресия и неоснователни обвинения

Волен Сидеров - медийна дезинформация , репресия и неоснователни обвинения

Като медийна дезинформация, репресия и обвинения в несъставомерни деяния – така можем да охарактеризираме случващото се през последните дни с Волен Сидеров. Като част от адвокатите, ангажирани с неговата защита откровено можем да заявим, че през последните дни в общественото пространство се шири с размах на пандемия дезинформация за политическия лидер на партия „Атака“ и Председател на Управилния съвет на Фондация „Алфа“.

Според ангажирените със случая адв. Р. Шулев и адв. З. Лазаров – повдигнатите на дата 15.04.2020г. в СДВР две обвинения на В.Сидеров са непрецизирани и неподкрепени с доказателства, а размерът на определената от разследващия орган парична гаранция от 50 000 лева като мярка за неотклонение е очевидно завишен и неадекватен.

Обвиненията са за това, че :

– На дата 12.04.2020г. в гр. София, чрез телевизионно предаване „Неделник”, излъчвано в национален ефир от телевизия „Алфа”, Волен Сидеров е извършил явно подбуждане към престъпление /такова по чл. 355, ал. 2 вр. ал. 1 от НК/ чрез отправяне на призиви за нарушаване на противоепидемичните мерки – престъпление по чл. 320, ал. 1 от НК.

– На дата 13.04.2020 г. в гр. София Волен Сидеров противозаконно е пречил на орган на властта – служители при 08 сектор, ОПКП – СДВР, да изпълнят служебните си задължения, свързани с връчването на призовка за явяването му в качеството на обвиняем в СДВР – престъпление по чл. 270, ал. 1 от НК.

Доказателствата , въз основа на които обвиненията са повдигнати, не се представиха от разследващия орган нито на Г-н Сидеров , нито на защитата му, въпреки тяхното изискване. В тази връзка към настоящия момент неясен остава въпросът въз основа на какъв събран достоверен доказателствен материал органите на досъдебното производство са достигнали до обоснованото заключение, че Волен Сидеров е извършител на престъпленията, в които бе обвинен. Неясни са и мотивите за всяко едно от действията на водещите разследването лица. Самите обвинения не кореспондират с нищо случило се в обективната действителност.

За сметка на това, още преди да се стигне до привличането на В. Сидеров като обвиняем, за което последният абсолютно доборовлно се яви в СДВР , като по традиция СРП излезе с поредица прессъобщения за повдигнатите му обвинения и неговата виновност. Последваха съобщения за неговото укриване без това да е така , които явно целяха произвеждане на поредна новина за обявяването му за общодържавно издирване. Кампанията на прокуратурата бе подета от част от медиите в страната, които преекспонираха и украсяваха нещо никому неясно и незнайно случило се , или по-точно НЕслучило се. Единствено известно е ( с оглед неговата публична достъпност ), излъченото на дата 12.04.2020г. предаване „Неделник“, в което изобщо НЕ е налице каквото и да е призоваване за нарушаване на наредба, правила или мерки против разпространяването на заразна болест по време на епидемия, пандемия или извънредно положение. В това може да се убеди всеки трезвомислещ и нормално съждаващ човек след като го изгледа.

Въпреки липсата на предпоставки за повдигането дори на обвинение на този ранен етап от разледването , разледващият орган е формирал преценка – незнайно въз основа на какво – за вземането на мярка за неотклонение на В. Сидеров от 50 000 лева. В тази връзка действията на органите на досъдебното производство могат да се охарактеризират не просто за процесуално абсурдни, но и като скандални. Според нас същите са целенасочени и прелюдия към търсена по-тежка мярка на подзащитния ни, а именно задържането му под стража, което неминуемо би настъпило при невнасяне на непосилно голямата сума и неотмяна на гаранцята от съда.

Доколкото обаче мярката е неадекватна , не кореспондира с тежестта на престъпленията, за които Г-н Сидеров е обвинен , а при взимането и не са установени обективните елементи на предвидените в НК състави или признаци на проявлението им, очакваме същата да бъде отменена от съда.

Обжалването и вече е факт , като жалба за това е депозирана на 16.04.2020г. по обяд в деловодството на СРП.

Междувременно, въпреки че подзащитния ни Волен Сидеров оказа пълно съдействие на разследващия орган от СДВР, яви се доброволно за извършване на необходимите процесуално-следствени действия с негово участие и в тази връзка бе свален от общодържавно издриване , последва нова мярка на принуда – задръжането му под стража от полицейските органи на 03 РУ СДВР на МВР за 24 часа на основание чл. 72 ЗМВР. Заповедта за задържането му не бе мотивирана, нито причините за задържането бяха отбелязани, а още по-малко налични, поради което и задържането му е абсолютно незаконосъобразно. Нито прокуратурата , нито МВР извършваха каквито и да било действия по закон, за които В. Сидеров им бе необходим в рамките на определените по закон 24 часа на неговото задържане. Правоприлагащите органи отново потърсиха не законово, а медийно оправдание на случващото се, обявявайки факта на задържането , и търсейки обосновката му едиснтвено с медиен и обществен отзвук. Едва след изтичането на 24-ри часовото задържане стана ясно, че СРП е подготвила ново обвинение с/у Волен Сидеров – такова по чл. 144 ал. 2, вр. с ал. 1 НК и чл. 269 ал. 1 НК , което му бе предявено на дата 16.04.2020г. следобяд. Същото отново не е подкрепено с доказателства и отново е непрецизирано, при липса на всякаква конкретика и съставомерност на деянията, за които В. Сидеров бе привлечен като обвиняем. Последва и нова мярка за неотклонение – допълнителна парична гаранция от 50 000 лева (или общо 100 000 лева за две досъдебни прозиводства) която окончателно разкри , че се търси поставянето на В. Сидеров под постоянна мярка задържане под стража при неплащане на непосиланата сума по гаранцията.

Действията по защита на г-н Волен Сидеров продължават.

call us icon