Алименти за съпруг/съпруга след развод

Алименти за съпруг/съпруга след развод

„Алименти“ са средствата, които законът задължава едно лице да заплаща като издръжка на друго лице, по повод на брачна или семейна връзка между тях. В днешната статия ще говорим за алиментите, които могат да бъдат присъдени в полза на единия съпруг и в тежест на другия, когато бракът се прекратява с дело за развод.

Ако искате да разберете какви са условията за получаване на тези алименти, за какво време и в какви размери могат да бъдат те, по-долу ще получите най-важната информация в общия случай на изплащане на издръжка между съпрузи.

Кой съпруг може да получава алименти след развод

В общата хипотеза на издръжка, право да я получават имат само лица, които реално се нуждаят от такава. А според Семейния кодекс (СК) това са лицата, които са неработоспособни и не могат да се издържат от собственото си имущество.

В СК обаче хипотезата на получаване на издръжка на бивш съпруг е специална по отношение на общото правило за случаите, в които се дължи издръжка. От тук произтичат и няколко значими особености във връзка с допълнителни изисквания за лицето, което има нужда от издръжка, продължителност на изплащането и пр.

За да може един бивш съпруг да получава издръжка от лицето, с което е било в брак е необходимо на първо място той да е невиновен.

В тази връзка законодателят изрично разпорежда, че право на издръжка има само съпругът, който е установено по съдебен ред, че няма вина за разстройството на брака. Това означава, че в делото за разтрогване на брака е бил повдигнат въпроса за вината и съдът се е произнесъл по него, установявайки че вината за разстройството на брака е на другия съпруг (този, от когото се търси издръжката).

При присъждане на издръжката съдът следва да съобрази нуждата на имащия право на издръжка и възможностите на двете лица. Следва да се има предвид, че издръжка се изплаща не по право, а само ако в действителност се установи, че съществува такава нужда.

За колко време може да се получават алименти от бивш съпруг

Тази издръжка е обвързана със срок и условие. Законът предвижда тя да бъде изплащана за максимум 3 години от прекратяването на брака, но ако страните се уговорят за по-дълъг срок, той е допустим.

Този законоустановен максимум може да бъде удължен и от съда, в случай, че бившият съпруг, който получава издръжката е в особено тежко състояние, а дължащият я има възможност да я изплаща, без това да му създава особени затруднения.

Бившият съпруг има право на алиментите в този срок, докато не встъпи в друг брак.

call us icon