Гражданско право

Гражданското право е друг правен отрасъл, в чиято област кантората на адв. Лазар Белев и неговите партньори специализира. Може да се доверите на нашите експерти, които са компетентни да Ви помогнат по всички въпроси на гражданскоправната материя, благодарение на придобитите завиден опит и дълбока специализация в сферата.

Свържете се с нас при необходимост от консултация или представителство по гражданскоправни казуси и въпроси на посочения телефон/мейл на сайта или заповядайте в нашата кантора. Ще се радваме да Ви изслушаме и да приемем разрешаването на житейския Ви казус като собствена мисия.

Специализирани адвокатски услуги в областта на гражданското право

Това е един от най-мащабните отрасли на правото въобще, в рамките на който екипът ни успява да борави с умелост, благодарение на изградените стабилна база от теоретични познания и практически опит. Тук се изисква не само познаване на законите и опит в разрешаването на казуси от материята, но и тясно изследване на относимата съдебна практика, която много често е ключът към разрешаването на делата.

Ето и част от основните услуги, които предлагаме в тази насока:

 • Правни консултации по всякакви въпроси на гражданското право;
 • Представителство при извънсъдебно разрешаване на юридически въпроси;
 • Представляване пред съд в рамките на граждански дела;
 • Изготвяне и входиране на искови молби;
 • Подготвяне на документи и извършване на проверки за сключване на сделки;
 • Изготвяне на договори, нотариални покани и други книжа;
 • Правно съдействие при водене на преговори за сключване на договори.

Основни въпроси в областта на гражданско право

Какъв е обхватът на услугите ни в областта на гражданското право?

Гражданското право е обширна правна материя, която включва в себе си въпросите, възникващи по отношение на правното положение на гражданскоправните субекти (техния статут) и връзките, които се създават, съществуват и прекратяват между тях.

Почти всеки правен казус съдържа в себе си гражданскоправни аспекти, затова е важно адвокатите, към които се обръщате да са добре запознати с правилата на материята.

Нашите специалисти по гражданско право ще са Ви от полза при сключване на всякакъв вид сделки – продажба, отдаване под наем, отпускане на заем, договор за поръчка или изработка и прочие. Клонът на гражданското право, който урежда правилата за сделките се нарича облигационно право.

В тази област може да потърсите нашите адвокати на всеки етап от сделката – нейното планиране или т. нар. преддоговорни отношения, нейното сключване, изпълнението на задълженията по нея, обезщетение при неизпълнение на договорени клаузи, прекратяване на сделките и въпроси относно тяхната действителност. Тук може да се засегнат още въпроси свързани с:

 • Възникване на договорни отношения;
 • Реализиране на права и задължения, произтичащи от договорна връзка;
 • Прикрити и привидни сделки;
 • Упълномощаване;
 • Действия от чуждо име без представителна власт;
 • Погасителна давност на сключена сделка.

Залогът и ипотеката също са институти в материята, във връзка, с които може да потърсите специализиращ в областта на гражданското право адвокат.

Имате въпроси относно гражданското състояние и актовете, които го удостоверяват? Търсите компетентен адвокат за разрешаване на отношения, възникнали по повод права върху вещи като право на собственост, право на ползване, право на строеж, тяхното придобиване и изгубване? Или имате нужда от разрешение на проблеми в областта на семейното право или наследяването? Тях също може да отнесете до специалистите на SBKLaw.

Търсите адвокат по гражданско право в София?
Не се колебайте, а се свържете с Адвокатска кантора "Лазар Белев и партньори" на тел. 0876 208 551 или на e-mail: sbklaw.sofia@gmail.com
call us icon