Дело за развод по взаимно съгласие

Дело за развод по взаимно съгласиеРазвод по взаимно съгласие е процедура по прекратяването на брака между двама съпрузи, която по всеобщо мнение е най-предпочитаният вариант за прекратяване на отношенията им.

Предимствата на тази процедура са безспорни, като на първо място това е скоростта, с която протичат съдебните процедури, на второ място е цената на услугата от бракоразводния адвокат, която е значително по-ниска от другите варианти за развод и на трето, но не на последно място това е възможността съпрузите сами да решат, как да се развият в бъдеще техните отношения.

Какво е нужно да се стартира процедурата за развод по взаимно съгласие?

Задължително условие е да се ползват услугите на добър бракоразводен адвокат. След като направите своя избор на такъв специалист можете да си уговорите среща за консултация, на която изключително препоръчително е да присъстват и двамата. След като се изясни цялата ситуация, страните следва да обсъдят съдържанието на споразумението по чл. 51 от Семейния кодекс и да постигнат единодушия по осемте задължително въпроса в него. Тук е ролята на

Вашия адвокат да предложи различни варианти, които в най-пълна степен да удовлетворяват очакванията и желанията и на двете страни.

Често, за да се стигне до развод по взаимно съгласие между съпрузи, които нямат единомислие по някой от въпросите се налага страните да се срещат няколко пъти предварително за участие в преговори, изпращане на проекти за споразумения и извършване на допълнителни правни услуги, с цел отстраняване на спорните моменти. Това е и моментът, в който най-силно си проличава дали Вашият адвокат е истински професионалист или е такъв само на думи.

Какво включва споразумението?

Основните въпроси, по които следва да се споразумеят съпрузите на първо място са тези, които касаят техните деца, тоест къде ще живеят, кой ще упражнява родителските права и какъв режим на лични отношения ще има другия родител.

Важен въпрос, по който обикновено се водят най-много преговори е размерът на издръжката, която се дължи за непълнолетните деца. Едва след тях идват въпросите за това кой ще ползва семейното жилище след развода, ще има ли промяна във фамилното име на съпругата и дали съпрузите ще си дължат издръжка. В споразумението също така намира място и въпросът как ще се поемат разноските за адвокат и съд. Няма пречка да бъдат уредени и въпроси свързани с подялбата на общото имущество, но тук клиентите следва да имат предвид, че се дължат значителни като размер съдебни такси и възнаграждения за вещи лица, които ще оценяват това имущество.

Колкото по-опитен е Вашият адвокат, толкова повече варианти може да даде по основните въпроси от споразумението за развод по взаимно съгласие, като по този начин значително да улесни вземането на общо решение. След като клиентите знаят всички възможности за техния случай те много по-лесно могат да изберат такъв, който да устройва и двете страни в най-голяма степен.

Колко продължава?

Както споменахме в началото разводът по взаимно съгласие е възможно най-бързият вариант за прекратяване на брака. Макар да няма установени законови срокове за това от практиката ни можем да посочим, че обикновено дата на съдебното заседание по делото се определя в рамките на месец – два от датата на подаване на документите като цялото приключване на процедурата до излизане на решението за развод и получаването му от съда продължава между два и три месеца.

Естествено има случаи, когато изрично страните желаят датата на съдебното заседание да бъде насрочена след по-дълъг период, или в определен времеви диапазон, защото например живеят в чужбина, а съгласно законовите норми при развод по взаимно съгласие тяхното лично присъствие на датата на делото е задължително.

Каква е цената?

Таксите за съда съдебното производство по разтрогване на брак по взаимно съгласие са следните: 25 лв. за образуване на делото в съда, около 50 лв. окончателни държавни такси за допускане на развода, както и пропорционална такса от 2% върху стойността на издръжката за три години и такава върху стойността на поделяното имущество, ако има такова. Последните две такси могат да бъдат изчислени едва след като страните се договорят за конкретни параметри на издръжка и обем на поделяното имущество.

Не следва да се забравят и възнагражденията за вещи лица, при разделяне на имущество, които могат в зависимост от обемът му да надминат значително адвокатското възнаграждение, което за развод по взаимно съгласие съгласно Тарифата за минималния размер на адвокатските възнаграждения е 400 лв.

Дело за развод по взаимно съгласие
4.5 (89.33%) 15 глас[а]

Планирате дело за развод по взаимно съгласие?
Ако сте изправени пред раздяла по взаимно съгласие с бившия съпруг или съпруга, то ние от "Шулев, Белев и партньори" сме доверен ваш партньор.
 
call us icon