Дела срещу Софийска вода

Към нашата кантора често се обръщат хора, които имат проблеми касаещи дела срещу Софийска вода или други ВиК дружества. Имали сме случаи, в които ВиК дружество е представяло неверни документи за дължими суми на своите клиенти с цел да ги изплаши и те да заплатят огромни сметки за вода.

Съвсем не са редки и случаите, в които поради различни административни недоглеждания се търсят суми от лица, които нямат никакво отношение към дадени имот, в който се доставят ВиК услуги.

Отделна и сравнително масова категория са делата срещу Софийска вода, при които търсените задължения са погасени по давност. Много често сме установявали и фрапиращи разминавания в размерите между претендираното и дължимото от потребителите, неправилно начислявани лихви, както и груби нарушения на клаузите на самите договори между Топлофикация и потребителите.

Всяка година Софийска вода завежда хиляди дела срещу потребителите инициирайки заповедни производства по чл.410 от ГПК, с които срещу твърдените длъжници Софийски районен съд издава заповеди за изпълнение.

Често срещана грешка на хората имащи задължения е да се опитват да се укрият от връчването на съдебните книжа. Нашият съвет е да не се укривате и да получавате всички призовки и книжа, които Ви се връчват от съда, защото неполучаването им няма да попречи делото да протече без Вас и да пропуснете сроковете и възможностите, които се дават в тях, за да се защитите от неоснователните претенции на съответния ВиК монополист.

За това когато получите документите от съда незабавно се свържете с нашата адвокатска кантора, която е специализирана във воденето на дела срещу Софийска вода, предвид сравнително кратките срокове, които имате за да упражните правото си по закон да възразите, че не дължите търсените суми.

Нещо важно, което трябва да знаете е, че наличието на тази заповед и фактът, че в нея пише, че сте осъден, все още НЕ означава, че сте осъден и срещу Вас могат да бъдат предприети действия по принудително събиране.

Често срещана грешка след връчването на издадената от съда заповед за изпълнение е избързването и съставянето на „бланкетно” възражение без да се потърси правна помощ от добър адвокат специализиран в дела срещу Софийска вода.

В повечето случай, това импулсивно действие от страна на длъжника, единствено ще доведе до нови съдебни разноски и пропускане на редица възможности, които един специалист в тази област би използвал, за да Ви защити и прекрати съдебните производства спрямо Вас още на този етап.

Като резултат почти винаги след като подадете в съда „необмисленото“ възражение от Софийска вода ще входират срещу вас искова молба и по този начин стартира исково производство, с което монополистът ще се опита да защити по съдебен път размерът и основателността на претенцията си.

В случай, че успее да издейства осъдително решение за търсените суми, следващата стъпка е да извади срещу длъжника изпълнителен лист и ще се насочи към принудително изпълнение срещу неговите доходи и имущество.

Друго много важно нещо, което трябва да знаете е, че често от Софийска вода принуждават с различни психологически приоми, вариращи от заплахи до откровени лъжи, клиентите си към подписване на споразумения за разсрочване на задължението.

С този документ обикновено успяват да се реновират стари задължения, които са погасени по давност и се открива възможност същите да бъдат събрани принудително чрез частен съдебен изпълнител.

Това е още една причина, поради която трябва да потърсите адвокат, с профил дела срещу Софийска вода, защото ако подпишете подобно споразумение Вие се лишавате от възможността да не заплатите суми, които иначе са погасени по давност и които на практика не могат да Ви бъдат събрани принудително.

Третата причина да ни потърсите е ако по партидата Ви има стари задължения, които Софийска вода отказват да отпишат, въпреки, че същите са погасени по давност или са се появили като резултат на повреда в общ водомер.

В този случай следва да се обърнете към нас, за да защитим правата Ви предприемайки изпреварващи действия с образуваме дело срещу Софийска вода, в което да докажем пред съда, че съответният клиент не дължи търсени от него суми.

Задължително условие, за да си спестите пари и всевъзможни житейски усложнения при дела със Софийска вода е да използвате услугите на добър адвокат специализиран в съдените производства срещу ВиК дружества, с каквито разполагаме в адвокатска кантора „Лазар Белев и партньори“.

За това не се колебайте, а се свържете с нас за насрочване на дата и час консултация, на която след като се запознаем с Вашия проблем ще Ви дадем най-правилното и изгодно за Вас решение по него.

Ако разберете, че е заведено дело, ви препоръчваме да се обърнете към адвокат. След консултацията с адвокат, ще решите дали да подаде възражение и в какви срокове трябва да действате. Ако не подадете възражение, ще бъде образувано изпълнително дело и може да се наложи запор върху трудовите ви доходи или банковата ви сметка.
Ако реално не сте използвали водата, не трябва да я заплащате. Можете да подадете писмено възражение за некоректно издадена фактура. Обърнете се към адвокат, който имат опит с дела срещу Софийска вода и той ще ви консултира.
След като получите съобщение от съда, започва да тече 14 дневен срок. Ако сумите, които са ви начислени по фактура са нереални, Софийска вода няма да може да ги докаже и ще спечелите делото.
Трябва да проверите внимателно дали задълженията ви са погасени по давност. Ако плащате сметките си на каса, ще покривате фактурите по реда на тяхното издаване. Затова ви съветваме да се обърнете към адвокат, който да ви посъветва дали трябва да заплатите задълженията или да възразите срещу тях.

Сроковете са различни в зависимост от вида на задължението, което имате. Сроковете за задължения по сключени договори са общи и специални. Обща е погасителната давност за всички вземания, за които няма други законови срокове. Тази давност е 5 години. Специалната погасителна давност е 3 години.

Желаете да заведете дело срещу Софийска вода?
Не се колебайте, а се свържете с Адвокатска кантора "Лазар Белев и партньори" на тел. 0876 208 551 или на e-mail: sbklaw.sofia@gmail.com
call us icon