Правен блог на SBKLaw

Порочни практики в делата за родителски права
Порочни практики в делата за родителски права

При водене на дело за родителски права без брак или при развод задължителен въпрос е определянето на режим на лични отношения между детето и родителя, с който то няма да живее. Именно в частта, касаеща режима на лични отношения, са и най-големите спорове на разделящите се страни, а личните предпочитания на част от съдиите също […]

семейно жилище при развод
Семейното жилище при развод

Какво се случва със семейното жилище при развод? Този въпрос е сред задължителните, които следва да се решат при прекратяване на брака, независимо дали става въпрос за развод по исков ред или такъв по взаимно съгласие. Преди да разгледаме различните хипотези, касаещи съвместно обитавания дом, следва първо да се изясни какво е семейно жилище по […]

Правни последици от бракоразводните дела върху бизнеса
Правни последици от бракоразводните дела върху бизнеса

Един от основните въпроси, с които клиентите на SBKLaw.bg идват при нас е свързан именно с възможните последици на развода върху техния бизнес. Най-честите казуси произтичат от това, че единият от съпрузите развива дейност като едноличен търговец. Законът определя, че едноличният търговец отговаря с цялото си имущество за търговските си задължения, включително и имуществото част […]

медиация при развод
Медиация при развод

Медиацията е способ за доброволно разрешаване на спорове, който придобива все по-голяма популярност през последните години. До скоро тя беше уредена по-скоро като „пожелание“ на съда към страните (т. нар. „напътване“, ако трябва да цитираме закона) и спорещите физически и юридически лица се възползваха от нея на доброволни начала. В началото на 2023 г. обаче […]

молба по исков ред
Какво трябва да знаете, преди да подадете иск за развод

Бракът се прекратява единствено и само по съдебен ред. Тук имате две опции, в зависимост от обстоятелствата, при които се налага неговото разтрогване – развод поради разстройство на брака или развод по взаимно съгласие. В първия случай съдебното производство тече по исков ред, а във втория – като охранителна процедура. Това довежда до разлики в […]

преговори при развод
Важността на преговорите при развод

Воденето на преговори между двамата съпрузи е ключов елемент при бракоразводни дела. Независимо какви емоционални и житейски елементи са намесени в казуса, добросъвестното преговаряне носи ползи и за двете страни и те не са само на психологическо ниво, но много повече на чисто практично и икономическо такова. Затова и законодателят е предвидил възможността, макар и […]

Алименти за съпруг/съпруга след развод
Алименти за съпруг/съпруга след развод

„Алименти“ са средствата, които законът задължава едно лице да заплаща като издръжка на друго лице, по повод на брачна или семейна връзка между тях. В днешната статия ще говорим за алиментите, които могат да бъдат присъдени в полза на единия съпруг и в тежест на другия, когато бракът се прекратява с дело за развод. Ако […]

права на жената при развод
Права на жената при развод – какво трябва да знаем

Започваме директно с едно уточнение – в закона няма разписана норма в тази насока, която да се отнася само до конкретни права на жената при развод. Тук можем да говорим за различните възможности, които законът предоставя и на двамата съпрузи, които могат да се реализират при наличието на конкретни обстоятелства в полза на единия или […]

разделяне на имущество при развод
Разделяне на имущество при развод – какво казва законът

В днешната публикация ще ви запознаем с основните правила касаещи разделянето на имуществото при разтрогването на брака и ще се постараем да отговорим на най-важните въпроси, които ви интересуват в тази област. Кога е необходимо да се извърши разделяне на имущество при развод Редки са случаите, в които това не се налага. Но ако желаете […]

Документи за развод по взаимно съгласие
Документи за развод по взаимно съгласие

За успешното провеждане на процедурата развод по взаимно съгласие са необходими документи, посредством които съпрузите следва да докажат определени факти и обстоятелства от значение за предмета на делото. Стандартният набор документи обикновено включва: Удостоверение за сключен граждански брак, с който съпрузите доказват пред съда самия факт, че са сключили брак, който желаят да бъде прекратен […]

call us icon