Правен блог на SBKLaw

Смяна на фамилията след развод
Фамилното име след развод

Какво се случва с фамилното име на съпругата след развод е задължителен въпрос, който се разглежда при прекратяване на брак. И при развод по взаимно съгласие, и при развод по исков ред вариантите пред съпругата са два – да запази фамилното име на съпруга си или да си върне рождената фамилия. Често срещана реплика от […]

Отношения с дете след развод
Отношения с детето след развода

Логично е, че при развод е изключително трудно да се минимизират на 100% негативните последици върху детето, така че да бъдат избегнати опасни за неговата психика реакции. Въпреки това и детските психолози, и ние като адвокати по семейно право, съветваме родителите да се придържат към универсалните правила, които ако се спазват, помагат на децата да […]

Развод заради изневяра
Развод заради изневяра

Разводът заради изневяра не е ново явление в българското право, защото още по времето на Първото българско царство при управлението на Княз Борис I (842 – 888) в най-стария ни писмен закон – Закон за съдене на хората (Законъ зa сѫдение людитѣ) изневярата е посочена като причина за развод. Според Екзархийския устав, изневярата също е […]

Порочни практики в делата за родителски права
Порочни практики в делата за родителски права

При водене на дело за родителски права без брак или при развод задължителен въпрос е определянето на режим на лични отношения между детето и родителя, с който то няма да живее. Именно в частта, касаеща режима на лични отношения, са и най-големите спорове на разделящите се страни, а личните предпочитания на част от съдиите също […]

семейно жилище при развод
Семейното жилище при развод

Какво се случва със семейното жилище при развод? Този въпрос е сред задължителните, които следва да се решат при прекратяване на брака, независимо дали става въпрос за развод по исков ред или такъв по взаимно съгласие. Преди да разгледаме различните хипотези, касаещи съвместно обитавания дом, следва първо да се изясни какво е семейно жилище по […]

Правни последици от бракоразводните дела върху бизнеса
Правни последици от бракоразводните дела върху бизнеса

Един от основните въпроси, с които клиентите на SBKLaw.bg идват при нас е свързан именно с възможните последици на развода върху техния бизнес. Най-честите казуси произтичат от това, че единият от съпрузите развива дейност като едноличен търговец. Законът определя, че едноличният търговец отговаря с цялото си имущество за търговските си задължения, включително и имуществото част […]

медиация при развод
Медиация при развод

Медиацията е способ за доброволно разрешаване на спорове, който придобива все по-голяма популярност през последните години. До скоро тя беше уредена по-скоро като „пожелание“ на съда към страните (т. нар. „напътване“, ако трябва да цитираме закона) и спорещите физически и юридически лица се възползваха от нея на доброволни начала. В началото на 2023 г. обаче […]

молба по исков ред
Какво трябва да знаете, преди да подадете иск за развод

Бракът се прекратява единствено и само по съдебен ред. Тук имате две опции, в зависимост от обстоятелствата, при които се налага неговото разтрогване – развод поради разстройство на брака или развод по взаимно съгласие. В първия случай съдебното производство тече по исков ред, а във втория – като охранителна процедура. Това довежда до разлики в […]

преговори при развод
Важността на преговорите при развод

Воденето на преговори между двамата съпрузи е ключов елемент при бракоразводни дела. Независимо какви емоционални и житейски елементи са намесени в казуса, добросъвестното преговаряне носи ползи и за двете страни и те не са само на психологическо ниво, но много повече на чисто практично и икономическо такова. Затова и законодателят е предвидил възможността, макар и […]

Алименти за съпруг/съпруга след развод
Алименти за съпруг/съпруга след развод

„Алименти“ са средствата, които законът задължава едно лице да заплаща като издръжка на друго лице, по повод на брачна или семейна връзка между тях. В днешната статия ще говорим за алиментите, които могат да бъдат присъдени в полза на единия съпруг и в тежест на другия, когато бракът се прекратява с дело за развод. Ако […]

call us icon