Дело за развод с чужденец

Дело за развод с чужденецСпоред статистиката през последните години се увеличава броят на разтрогнатите бракове с международен елемент и да се води дело за развод с чужденец в България съвсем не е нещо рядко и екзотично.

Какво прави така популярно прекратяването на брака с международен елемент в България?

На първо място цената на адвокатската услуга, която е в пъти по-евтина от тази например в страните от Западна Европа.

На второ място пълната липса на допълнителни условия които да усложняват развода с чужденец като например задължително време, в което да са живели страните заедно, периоди за размисъл и т.н.

На трето място е и възможността след като си български гражданин да защитиш по-успешно правата си в своята родина, доколкото правораздавателния шовинизъм е широко разпространен и в най-правовите държави.

Развод с чужденец по взаимно съгласие

Ако и двете страни – и българският и чуждестранният гражданин са достатъчно зрели и интелигентни и изберат развод по взаимно съгласие пред български съд, то практически процедурата е същата като тази между двама български граждани. Цената на адвокатското възнаграждение и таксите на съда са абсолютно идентични.

Ако чужденецът не владее български език има някои допълнителни и неизбежни разходи, които са за превод на документи, а и за да бъдат изпълнени изискванията на закона следва да се поиска от съда на датата на съдебното заседание да бъде назначен заклет преводач на език, който чуждия гражданин разбира. Това е и най-бързия и евтин вариант за развод с чужденец.

Развод с чужденец по исков ред

За съжаление далеч не винаги е възможно разводът с международен елемент да мине бързо, гладко и по взаимно съгласие – причините могат да са най-различни, чужденецът да не желае да се разведе, чужденецът да не желае да идва в България, да е с неизвестно местопребиваване и адрес и т.н.

В такава ситуация на българският гражданин не му остава нищо друго освен да подаде иск за развод с чуждия граждани пред българския съд и да се въоръжи с търпение предвид сложността и продължителността на процедурата.

Основен проблем, който следва да бъде разрешен от Вашия бракоразводен адвокат е как да се връчат съдебните документи.

При известен адрес на чуждестранния гражданин в България, положението е ясно, но ако няма у нас, а е известен такъв в чужбина то следва да се реализира процедурата по съдебна поръчка за връчване на документи извън страната, която често е много тромава.

Разводът с чужденец – у нас или в чужбина?

Принципно винаги е по-добре разводът да става в България, по изброените в началото на изложението причини, но има редица фактори, които може да направят воденето на дело за развод с чужденец извън страната ни по-целесъобразно.

Такъв фактор може да бъде постоянното местопребиваване на детето на територията на чужда държава, което според правилата на международното право прави компетентен да се произнася по въпросите за родителска отговорност съответния чуждия съд.

На второ място това може да бъде наличието на имущество в режим на съпружеска имуществена общност на значителна стойност в чуждата държава, по което българския съд съгласно териториалната си компетентност не може да се произнася.

За това и ако сте стигнали до решението да пристъпите към развод винаги първо се консултирайте с опитен адвокат с познания в областта на международното право отнасящо се до разтрогването на браковете с международен елемент относно това къде е по-добре за Вас да се прекрати брака.

Развод с чужденец с неизвестен адрес

Един от най-често задаваните въпроси към адвоката е „Мога ли да получа развод с чужденец, ако той има неизвестен адрес?“. Отговорът е категорично да.

Но за да се случи това задължително условие е да поверите своя развод в ръцете на много опитен и вече минал по този път адвокат.

В противен случай рискувате да загубите немалко време и пари, които в крайна сметка пак да Ви накарат да се обърнете към професионалист, доколкото повечето общо практикуващи адвокати нямат абсолютно никакъв опит и познания в разводите с международен елемент.

За да се реализира процедурата обикновено се налага снабдяване с удостоверение за това, че чуждия гражданин няма адрес в България, да се подпише декларация, че не е известен негов адрес както у нас, така и в чужбина, след което да се призове с Държавен вестник и да му се назначи особен представител за сметка на ищеца. След което процедурата се развива като обикновен развод по исков ред.

Какви са разходите за развод с чужденец?

Ако разводът с чужденец е по взаимно съгласие, то разходите са както следва – около 75 лв. държавни такси, адвокатско възнаграждение в минималния размер от 400 лв., около 100 лева за заклет преводач и евентуални пропорционални такси за издръжката.

Когато разводът е по исков ред и чужденецът няма адрес в България, има такъв в чужбина или е с неизвестен адрес то адвокатското възнаграждение започва от 800 лв., като освен държавните такси следва да се предвидят такси за превод на съдебните книжа на съответния език, 25 лв. за призоваване чрез Държавен вестник, съдебни такси за различни съдебни удостоверения, както и евентуално такса за съдебна поръчка за призоваване в чужбина.

В допълнителните разходи следва да се включи възнаграждение за една инстанция на особения представител, който съда назначава в размер на 600 лв.

Предвид сложността на процедурата, нейната продължителност и всевъзможни усложнения препоръчваме да не експериментирате с времето и парите си и да се обърнете за успешното провеждане на Вашият развод към нашите специалисти, като ние гарантираме, че избирайки нас получавате качествена правна услуга, което ще спести Вашите време, нерви и пари.

Бракът може да бъде прекратен в България, при положение, че един от съпрузите е български гражданин или обичайно пребивава тук. Няма значение, че другият живее извън страната.
Ако не ви е известен адресът, трябва да подадете молба към съда, за да поискате той да бъде информиран чрез “Държавен вестник“. Възможно е, въпреки това той да не се яви на делото, и в такива ситуации се назначава служебен адвокат.
Когато хората решат да разтрогнат брак с чужденец, е добре да се консултират с адвокат, защото при този тип бракове съществуват специфики, с които трябва предварително да се запознаят. За да бъде всичко законово издържано, трябва да се обърнете към компетентни юристи.
Тези дела уреждат имуществените отношения между съпрузите, родителските права и издръжката на децата, ако има такива.
Ако сте приели фамилното име на съпруга си след брака, може да поискате промяна на името, заедно с иска за развод.
Предстои ви дело за развод с чужденец?
Не се колебайте, а се свържете с Адвокатска кантора "Лазар Белев и партньори" на тел. 0876 208 551 или на e-mail: sbklaw.sofia@gmail.com
call us icon