За нас

 

Адвокатска кантора „Лазар Белев и партньори“ е създадена от адвокати с дългогодишна индивидуална практика, с цел да предложи на пазара качествени юридически услуги в областта на гражданското и търговското право. Адвокат Лазар Белев и Адвокатски сътрудник Бетина Манчева е наложил се в практиката професионалист с тясна специализация, което позволява всеки клиент потърсил нашата помощ да бъде насочен към адвокат с възможно най-добрата подготовка и опит по съответния проблем.

Това, което ние считаме за неправилно и рушащо авторитета на адвокатската професия е именно липсата на специализация при повечето адвокати и работата във всички правни сфери. Това води на първо място до некачествена услуга от юристи, които нямат необходимата дълбочина на познанията и на второ място руши доверието в адвокатите като цяло. А именно доверието между адвокат и клиент е основата, на която се строят отношенията между тези две страни и позволяват ефективно и качествено решаване на юридическите проблемите на хората.

За това и ние обединихме усилията си, за да работим в пълния диапазон от правни услуги, като обръщайки се за помощ към Адвокатска кантора „Лазар Белев и партньори“ ние избираме най-подготвеният от нас, а в случай на комплексен правен проблем от различни области на правото имаме възможност на база знанията, уменията и креативността на целия екип да намерим път за решаването му.

Какво предлагаме на нашите клиенти?

На първо място проблемът им ще бъде разгледан от тясноспециализиран адвокат с богата теоретична и практическа подготовка в конкретната правна област, който е и с изградено име и репутация по съответния вид дела.

На второ място предлагаме индивидуален, задълбочен и творчески подход в решаването на проблема и всячески избягваме шаблонния и изключващ личното отношение начин на работа към дадения казус.

На трето, но не на последно място ние ще дадем честна оценка за изхода на Вашия казус с всички възможни рискове и няма да Ви лъжем, когато вероятността да претърпите загуба и да влошите положението си е по-голяма от това да спечелите. Ние не бихме приели възнаграждение по дело, което предварително е обречено на неуспех и не бихме заблуждавали за това клиентите си, рискувайки името и професионалната си репутация. Това е и причината да имаме над 90% успех във водените от нас дела.

В случай, че се нуждаете от високвалифицирани адвокати, с богат опит в областта на гражданското, търговското, облигационното, семейното, застрахователното и трудовото право не се колебайте, а се свържете с професионалистите от Адвокатска кантора „Лазар Белев и партньори“ за насрочване на дата и час за консултация по Вашия правен проблем.

Нуждаете се от качествени адвокатски услуги?
Не се колебайте, а се свържете с Адвокатска кантора "Лазар Белев и партньори" на тел. 0876 208 551 или на e-mail: sbklaw.sofia@gmail.com
call us icon