Бракоразводен адвокат в София

Как да изберем бракоразводен адвокатПрекратяването на брака е не само емоционално натоварен, но и достатъчно сложен юридически процес, провеждането на който следва да бъде поверено на опитен бракоразводен адвокат. Над половината бракове сключени в България се разпадат, увеличава се броя на двойките живеещи под формата на фактическо съпружеско съжителство, все повече са децата родени извън брака. Новата динамика на семейните отношения налага и нови начини и методи за тяхното регулиране. Винаги разводът оставя негативен отпечатък върху душата на човека за продължително време, а понякога и за целия му живот, а децата в една определена възраст получават сериозни травми на психиката.

Често при развод се водят истински войни за подялбата на имуществото и упражняването на родителските права. И именно добрият адвокат по бракоразводни дела е човекът, на който следва да бъде поверено решението на семейните конфликти, изглаждането на противоречията и провеждането на развода по максимално бърз и щадящ емоциите и финансите на клиентите начин. Именно Вашият адвокат е факторът, благодарение на чиято компетентна намеса може да бъдат съхранени определени отношения в семейството и да се защитят интересите на децата.

Въпреки това, че Вашият адвокат може да представлява изключително интересите на едната страна в семейния конфликт, ако той действително е професионалист в своята област първото, което би взел предвид е именно интересите на общите деца и изхождайки от тях да потърси варианти за преговори, доброволно прекратяване на брака и да уреди развода по взаимно съгласие, с последици, които устройват в максимална степен всяка от страните.

Бракоразводен адвокат – посредник в решаването на семейния конфликт

С използването на услугите на добър бракоразводен адвокат, в значителна степен се намалява напрежението между разделящата се двойка, спестяват се взаимните обиди и негативни емоции и се дава възможност да се погледне на проблема обективно и по начин, който да постави на първо място интересът на ненавършилите пълнолетие деца. Избраният от страните адвокат за техния развод ще извърши безпристрастен анализ на създадената вече ситуация, ще организира и води преговори с разделящите се съпрузи, ще даде варианти за решаване на проблема основани на гледните точки и на двете  страни. Страните следва да разбират, че ролята на избрания от тях адвокат не е просто бързо да прекрати брака, а и да уреди правните последици от него често за десетилетие напред – тези касаещи общото имущество, възпитанието на децата и тяхното възпитание и издръжка.

Благодарение на професионалните действия на бракоразводния адвокат бившите съпрузи могат да съхранят семейството /семейството е нещо различно от брака, макар хората често да смятат, че това е едно и също/ и да прекратят брачното съжителство чрез развод по взаимно съгласие. Това решение ще доведе до запазване на добри отношения между родителите за остатъка от техния живот и ще позволи много по-пълно задоволяване на нуждите – като материални, така и емоционални на техните деца.

Адвокатите от кантора „Лазар Белев и партньори“ ще помогнат на съпрузите да постигнат съгласие относно въпросите касаещи родителските права, местоживеенето на детето, а също така и да постигнат споразумение относно режима на лични отношения между родителите и децата. В споразумението може да се определи как детето или децата ще прекарват времето си с родителя, при когото не живеят, могат да се предложат различни варианти за това как да бъдат прекарвани личните празници и почивните дни. Задължителен елемент, който родители следва да уточнят е размера и начинът на плащан за родените от брака непълнолетни лица.

За потърсилите адвокатска помощ съпрузи също така е важно да решат и имуществените си спорове, за да не влизат в излишни конфликти и дела за в бъдеще. По тези въпроси Вашият бракоразводен адвокат ще предложи или оформянето на брачен договор, който впоследствие да бъде инкорпориран в постановяваното от съда решение или споразумение за разделяне на общото имущество. А в случай, че разривът в отношенията между разделящите се съпрузи е толкова голям, че те не могат да се договорят то опитния адвокат ще ви помогне да минете възможно най-леко през тежкото бракоразводно дело, което Ви предстои.

Избор на добър бракоразводен адвокат в София

Изборът на добър адвокат е въпрос, към който клиентите нуждаещи се от подобна правна услуга следва да подходят отговорно. Причината за това е, че ще ви се наложи да си сътрудничите изключително тясно с избрания адвокат или адвокатска кантора, на него ще поверите вашето имотно и финансово благосъстояние, отношения с децата и бившия съпруг за дълги години напред, а в процеса на работа ще споделите и интимни факти, които не бихте споделили дори с най-близките си.

За това и изборът на човек и професионалист, на когото ще възложите всички тези важни неща от живота си е нещо, към което не можете да подходите лекомислено.

От какво следва да се ръководим при избора?

Както вече споменахме в процеса на прекратяване на брака, бил той развод по взаимно съгласие или развод по исков ред, ще Ви се наложи да бъдете в постоянна връзка с избрания от Вас бракоразводен адвокат. По тази причина освен професионализмът, опитът и знанията от голямо значение е и лекотата на общуване, душевния комфорт от комуникацията с оказващият помощ юрист и лекотата, с която намирате общ език по вълнуващите Ви въпроси.

Доколкото често се налага обсъждането на много интимни и понякога откровено неудобни въпроси от лично и финансово естество, основно изискване е изграждането на доверие между клиента и избрания бракоразводен адвокат.

Най-бързият път към изграждането на това доверие е да се обърнете към близък човек, който вече е използвал услугите на даден адвокат по бракоразводни дела. Поинтересувате се винаги ли същия е бил на линия, когато е бил търсен, как се е справил с делото, каква е стойността на услугите му.

Все пак имайте предвид, че това, че даден адвокат е свършил добра работа на Вашия близък съвсем не е гаранция, че същата качествена правна услуга ще получите и Вие, доколкото всеки случай касаещ разтрогване на брак е различен.

След като сте получили общи насоки и име на адвокат посетете неговата страница в интернет и отделете време да прочетете мнението му по правни въпроси, които Ви интересуват.

Така можете да си създадете не само общо впечатление за неговите професионални качества, но и от неговата личност и вижданията му по семейно-правните въпроси, които изискват по-специално и лично отношение.

Насрочете си среща за консултация с избрания юрист. При нея на база получаваните отговори лесно можете да прецените дали става въпрос за истински професионалист по въпросите на развода или за човек, който просто има добра реклама и минимален или никакъв опит.

След като се убедите, че срещу Вас действително стои бракоразводен адвокат, а не някой празнодумец, спокойно можете да поверите Вашия развод в неговите ръце.

Колко струват услугите на един добър адвокат?

Дори и да сте с ограничен бюджет следва да имате предвид, че да търсите в интернет евтин бракоразводен адвокат не е най-мъдрото нещо, което можете да направите. На първо място евтиният адвокат е много малко вероятно да свърши работата качествено и да има необходимия опит, за да реши Вашия казус ако той се отличава със сложност.

На второ място дали ще изберете евтин адвокат или добър такъв във финансов план е практически без значение доколкото всички бракоразводни адвокати в България без значение от опита им работят на минималните установени с тарифа адвокатски възнаграждения по дела за развод.

Така че изборът остава да Вас – да изберете специализиран бракоразводен адвокат с име, опит и репутация или за същите пари да се доверите на общопрактикуващ юрист, който да не може да Ви предложи качествена правна услуга в резултат на малкия си опит.

Често задавани въпроси

Мненията в интернет пространството са от единия полюс до другия. Ако желаете да наемете добър бракоразводен адвокат – попитайте познати, които са доволни от такъв, или потърсете в интернет. Консултирайте се с някой и преценете дали може да го наемете.

Цената е водещ фактор за повечето хора, но всъщност не бива да се приема на сляпо, че по-ниската цена означава качествено обслужването, както и обратното. Най-добрият вариант е да направите консултация и след нея да решите дали може да се доверите на услугите на адвоката.

Да. Адвокатско дружество SBKlaw.bg специализира в бракоразводни дела години наред и е сред лидерите на пазара, като постига висока успеваемост във водените дела. При развод по взаимно съгласие докуентацията се оформя много бързо.

Зависи от конкретния случай и обстоятелствата около мъжа и жената. При взаимно съгласие всичко може да приключи за ден. При развод по исков ред – може да отнеме седмици или месеци.

Да, нужно е да получите консултация. Желателно е и двете страни да се опознаят, за да може адвоката да знае подробности около случая, а клиента да получи информация и да прецени дали ще може да получи адекватно съдействие от избрания адвокат.

Нуждаете се от добър бракоразводен адвокат?
Не се колебайте, а се свържете с Адвокатска кантора "Лазар Белев и партньори" на тел. 0876 208 551 или на e-mail: sbklaw.sofia@gmail.com
call us icon