Застрахователно право

В българската действителност е напълно възможно да попаднем в ситуация, в които може да ни дотрябват услугите на адвокат по застрахователно право.

Днес на пазара съществуват много и разнообразни видове застраховки – застраховка живот, застраховка имущество, гражданска отговорност, каско и много други.

Застраховането е жизнена необходимост и предлага защита от настъпването на негативно отразяващи се на живота ни събития.

С помощта на застраховката гражданите си гарантират обезщетение при настъпване на неблагоприятни последици от различно естество.

Застрахователните правоотношения съвсем не са толкова ясни и прости, колкото изглеждат.

Изобщо не са редки случаите, когато застрахователната компания отказва да изпълни задълженията, които е поела по застрахователния договор и отказва да изплати сумата за обезщетението, което се полага на пострадалият гражданин.

Това налага в отношенията със застрахователите гражданите да ползват услугите на опитен адвокат по застрахователно право.

Помощ от адвокат по застрахователно право е нужна винаги когато:

  • Застрахователната компания отказва да заплати застрахователното обезщетение, позовавайки се на различни клаузи в сключения договор;
  • Застрахователят оценява щетата в много по-нисък от реалният размер;
  • Застрахователната компания неоснователно бави процедурите по оценка и сроковете за изплащане на обезщетението;
  • Застрахователната компания отказва да признае настъпването на застрахователното събитие;
  • Когато клиентът се съмнява в изгодността на застрахователния договор и същия съдържа клаузи, които практически изключват заплащането на обезщетение при редица събития.

Кога трябва да водим дело срещу застрахователна компания

Съдебните дела срещу застрахователи са сложна процедура изискваща специфични познания.

Допълнително ситуацията се усложнява и от това, че на щат при застрахователите има значително количество юристи и адвокати занимаващите се само със застрахователни дела.

За това и без помощ от специализиран адвокат по застрахователно право, за обикновения човек търсещ правата си е почти невъзможно да ги защити успешно.

За да могат гражданите успешно да се противопоставят на действията на застрахователната компания е нужно да се използват услугите на професионалист, със съответния опит.

И естествено с познания за нечестните практики на компаниите, с които те се опитват да се измъкнат от заплащане на дължимото.

Не следва да се забравя, че за да бъде оказана ефективно и навременно помощ пострадалият следва да потърси адвокат още в началото на проблема.

Така ще получите съвети как да не допуснете грешки в действията и комуникацията със застрахователя, които да Ви навредят в бъдеще.

А това от своя страна ще направи по-лесна Вашата защита пред съда и ще повиши шансовете за успешно разрешаване на спора във Ваша полза.

С какво можа да Ви бъде полезен адвокат по застрахователно право от „Адвокатска кантора Лазар Белев и партньори“

  • Ние предлагаме консултация по пълната гама от въпроси в областта на застрахователното право;
  • Участваме от името на нашите клиенти в преговори със застрахователните компании за извънсъдебно решаване на възникналите спорове;
  • Ангажираме се с изготвянето на искови молби за завеждане на дела срещу застрахователни компании пред съда;
  • Осъществяваме процесуално представителство на клиента пред съда и други държавни органи, в които се намират доказателства от значение за конкретния казус;
  • Поемаме грижата за изпълнението на решението на съда във възможно най-кратки срокове и получаването на присъденото обезщетение заедно със съдебните разноски по делото.

Адвокатът по застрахователно право от нашата кантора ще Ви предостави не само комплексна правна услуга и отговор на всички Ваши въпроси, но и ще ви помогне да получите експертно заключение за реалния размер на претърпените от Вас щети.

На основа тази оценка професионалистите от адвокатска кантора „Лазар Белев и партньори“ ще изработят ефективна стратегия за водене на процеса и защита на Вашите права пред съда.

Препоръчваме ви да се консултирате с адвокат, специалист по застрахователно право. Често се оказва, че застрахователите имат законово право да откажат изплащане на обезщетение и няма смисъл да стигате до съд. В нашата кантора, можем да ви консултираме, какви мерки да предприемете според конкретния случай.
Обезщетенията зависят от конкретната злополука, която сте претърпели, и дали вредите са причинили трайна неработоспособност. Можете да претендирате за обезщетение за неимуществени вреди и обезщетение за временна нетрудоспособност.
Юристите, които работят в нашата кантора, ще се постараят да получите всички обезщетения, които ви се полагат и ще защитят правата ви по най-добрия начин. Ние имаме богат опит във воденето на дела в областта на застрахователното право, затова не се колебайте да се свържете с нас при нужда от адвокат.
Ако сте пострадали при ПТП, имате право на обезщетение за неимуществени вреди. Размерът на обезщетенията варира, в зависимост от това колко сте пострадали при инцидента. Препоръчваме ви да се свържете с юрист, който ще ви консултира на какви застрахователни обезщетения имате право във вашия случаи.
Да, близките имат право на обезщетение за неимуществени вреди. Размерът на обезщетенията се определя от съда, като се вземат предвид колко са били близки взаимоотношенията им с починалото лице.
Търсите адвокат по застрахователно право?
Не се колебайте, а се свържете с Адвокатска кантора "Лазар Белев и партньори" на тел. 0876 208 551 или на e-mail: sbklaw.sofia@gmail.com
call us icon