Дело за развод по исков ред

Дело за развод по исков редПроцедурата развод по исков ред е възможно най-нежелателният вариант за прекратяване на брака между двама души.

До нея се стига когато не може да бъде постигнато единомислие по някой от въпросите, по които следва да се разберат страните при развод по взаимно съгласие, когато съпрузите са разделени отдавна и не поддържат връзка или когато единият принципно не желае да се разведе.

Нашият съвет е никога да не търсите разтрогване на брака по исков ред, без преди това да сте опитали да преговаряте с другата страна с помощта на опитен бракоразводен адвокат, защото с подобно действие могат да се спестят немалко нерви, пести се време, а и значителни материални средства, които иначе бихте дали в една тежка съдебна битка.

Развод по исков ред – как да процедираме, когато е неизбежен?

Рационалното и най-продуктивно решение в този случай винаги е да се обърнете към добър адвокат. И е изключително желателно това да се случи, преди отношенията между съпрузите да са преминали във фаза на открита междуличностна война.

След като се запознае с цялата ситуация, силните и слабите страни на позицията на своя клиент, преди да се подадат съдебните книжа за развод по исков ред, следва да се извърши сериозна подготовка включваща събирането на необходимите доказателства, ограничаването на другата страна от възможности да противодейства и дори при определени случаи с цел препятстване например на агресивното поведение на съпругът провеждане на допълнителни съдебни процедури, като например воденето на дело за домашно насилие.

Но доколкото всеки развод по исков ред е различен, то е различен и строго индивидуален и самия начин на действие, който обаче следва да бъде определен от адвокат по бракоразводни дела с голям опит.

Какви са вариантите?

При всички положения следва да се доказва разстройство на брака и в зависимост от естеството му и желанията на клиентът може да се предяви иск както като развод по исков ред по вина на съпруг, така и като такъв, при който страната не желае произнасяне по въпросите за вината /типично основание – продължителната раздяла/.

При желание от страна на клиента да се претендира развод по вина на другия съпруг следва много внимателно да се преценят всички плюсове и минуси и възможността тази вина да бъде доказана с годни и сигурни доказателствени средства. В противен случай има сериозен риск искът да не издържи и да бъде отхвърлен.

Типичен случай на брачно провинение, което се доказва изключително трудно е изневярата. При положение, че макар да има сериозни основания да се предполага такава няма годни доказателства /защото чатовете, мейлите и дори снимките не се приемат за такива/, то по-добре да се потърси друг вариант, който може лесно да издържи и главната цел – прекратяването на брака да бъде реализиране много по-сигурно и бързо.

Колко продължава?

Това е един изключително сложен въпрос на отговорът на който всеки уважаващ себе си адвокат ще се въздържи да отговори преди да знае и най-малката подробност за казуса на своя клиент. Да започнем от там, че няма законов срок, в който  да се развие процедурата.

Често снабдяването с доказателства изисква месеци предварителна работа, след това може да има всевъзможни усложнения за връчването на документите на ответната страна – същата се укрива или е с неизвестен адрес, или е в чужбина, това налага искания до съда за допълнителни справки за адреси, за напускане на страна, призоваване с Държавен вестник, назначаване на служебни защитници и т.н.

Всичко това прави отговорът на въпроса колко ще продължи един такъв развод изключително труден дори за тясно специализираните и опитни адвокати.

За това и ако адвокат Ви обещае бърз развод, при положение, че няма да е по взаимно съгласие то той или няма никакъв бракоразводен опит или просто бърза да прибере адвокатския хонорар заблуждавайки клиентите, макар отлично да знае, че разводът им изобщо няма да е бърз.

Каква е цената?

Държавните такси при развод по исков ред започват от таксата за образуване на делото в размер на 25 лева. Други разходи са окончателните държавни такси които са по 20 лева на човек + такси за преписи от решенията в размер на 5-10 лева.

Сериозен разход при този вид дела са таксите за експертизи и оценки, които се налагат, обикновено за определяне на цена на разделяно имущество.

Съответно тук за разлика от развода по взаимно съгласие пропорционалните такси върху размера на издръжката са  в размер на 4% върху размера на същата за три години.

Адвокатския хонорар определен от Тарифата за минималния размер на адвокатските възнаграждения за дело за развод по исков ред е 600 лв., като съгласно същата всяко явяване на вашия адвокат в съдебно заседание след първото се таксува с още по 100 лева.

Както виждате тази процедура нито е лесна, нито е бърза, нито е евтина и наистина си струва да потърсите услугите на опитен адвокат, която да Ви помогне да прекратите брака си по взаимно съгласие.

Често задавани въпроси

Делото може да отнеме седмици или месеци. Зависи най-вече от отношенията между съпрузите и техните желание при развода.

Трябва да се заплати държавната такса, както и цената за адвокатските услуги, която не може да е по-малка от официално установените в България. Все пак крайната стойност зависи от сложността на всеки случай. Ако желаете свържете се с нас за повече информация.

Молбата за развод се подава пред районния съд по местожителство на един от съпрузите.

Издръжката не може да бъде по-малка от една чтвърт от минималната работна заплата за страната. Горна граница за размера на издръжката няма.

Може да запазите час за консултация, като се обадите на телефон 0888 279 061 или пишете от тук.

Търсите експерт по дела за развод по исков ред?
Не се колебайте, а се свържете с Адвокатска кантора "Лазар Белев и партньори" на тел. 0876 208 551 или на e-mail: sbklaw.sofia@gmail.com
call us icon