Регистрация на ООД

Регистрация на ООДПроцедурата регистрация на ООД /дружество с ограничена отговорност/ е вторият по разпространение вариант за регистрация на фирма в България. Основната идея при регистрация на ООД е две или повече лица да обединят усилията си и заедно да извършват търговска дейност под обща фирма.

На първо четене обединяването на няколко човека в общо начинание изглежда по-разумно и по-лесно доколкото ресурсът за развитие на бизнеса може да бъде по-голям, повече глави да мислят и вземат решенията, което пък да намали шанса за грешки.

Но именно тези силни страни предвид някои особености на българския манталитет са и слабости на тази правно-организационна форма за извършване на стопанска дейност.

Често в практиката се случва когато един бизнес е успешен, някой от съдружниците да реши да отстрани останалите с различни правни хватки, използвайки несъвършенствата на дружествения договор.

Често между съдружниците в едно ООД, поради непрецизно разписване на отговорностите се пораждат напрежение и конфликти, основно поради това, че тежестта на работата пада върху един, а друг черпи позитивите.

Всички тези бъдещи проблеми, конфликти и неразбирателства могат да бъдат избегнати с използването на услугите на опитен адвокат по търговско право.

Каква е ролята на адвоката при регистрация на ООД?

На първо място той следва да разбере каква ще бъде бъдещата дейност на новооткриващата се фирма, за да може да проучи има ли специфични изисквания за нея, уредени в закон или наредба.

Не е рядкост една регистрация на фирма да бъде вписана в Търговския регистър, а в последствие да не могат да се набавят необходимите удостоверения, разрешителни, сертификати и т.н. и реално дружеството да не може да стартира дейността си.

На второ място, при срещата с адвокат относно регистрация на ООД всеки от съдружниците следва ясно да заяви какво ще бъде участието и задълженията му, а от там и какви права желае да има като печалба и участие в управлението.

От точното, правилно и подробно описание на правата и задълженията на всеки от сдружаващите се зависи дали в дружествения договор ще бъдат заложени подводните камъни на един бъдещ конфликт между тях.

Именно за това и клиентите не следва да се доверяват на офертите за регистрация на ООД от 99 лева, доколкото те се правят шаблонно,  без отчитане на спецификата на конкретното дружество, а и на самите съдружници.

Именно на фазата на предварителните консултации следва да бъдат идентифицирани и потенциалните проблеми и адвокатът да предложи варианти за разрешаване им, така че те да не намерят своето проявление в бъдещето.

На трето място професионалният адвокат по търговско право ще изготви цялата необходима документация, ще насочи клиентите към съответните органи и институции от които да се снабдят с допълнителни документи, ще съдейства за насрочване на час при нотариус и накрая ще подаде готовия комплект документи в търговския регистър и ще се снабди с удостоверения за регистрация на ООД-то.

Важен момент, за който много хора не мислят, когато регистрират дружество с ограничена отговорност е какво ще се случи с притежаваните от тях дялове в случай на тяхната смърт.

Ако искат да предадат на своите наследници всички членствени права, то в дружествения договор следва да се съдържа изрична клауза, че притежаваните дружествени дялове се наследяват от близките и те встъпват автоматично в правата на наследодателя.

Това е особено важно, защото в противен случай е напълно възможно преживелите съдружници да откажат приемане на наследника и да му заплатят някакво символично обезщетение, нямащо нищо общо с реалната стойност на дяловете в ООД-то.

Ако желаете бързо, максимално защитаващо Вашите интереси и качествено изпълнение на услугата „Регистрация на ООД“ не се колебайте и се свържете с професионалистите от Адвокатска кантора „Лазар Белев и партньори“ за насрочване на дата и час за консултация.

Колко време отнема процедурата?

В зависимост от времето на годината регистрацията на ООД отнема между три и пет работни дни, като предварителният етап, свързан с проучването, набавянето и изготвянето на документите обикновено е между един и три дни.

В сезона за публикуване на ГФО, който обикновено е втората половина на месец юни, срокът се удължава с още около три-четири дни.

Колко струва регистрацията на ООД?

Цената на услугата варира в зависимост от характера на самото ООД, но в масовия случай те са в рамките на 400 лв. от които 300 лв. са адвокатско възнаграждение за изготвяне и подаване на документите, 55 лв. е държавната такса, дължима на Търговския регистър, 6 лв. е нотариалната заверка на спесимен и около 25-30 лв. е отварянето на набирателна сметка в банка за доказване на внесения капитал.

При регистрацията на ООД трябва да платите такса за регистрация към Агенцията по вписванията, нотариални такси и такса за регистрация в Търговския регистър.

Сумите са различни, ако подавате документи на място и ако подаването е по електронен път. Ако решите да се обърнете към адвокат, трябва да предвидите и адвокатски хонорар.

Адвокатите по търговско право ще ви съдействат за подготовката на всички необходими документи и можете да бъдете спокойни,  че вашите интереси ще бъдат защитени.

Адвокатите в SBKlaw.bg имат дългогодишен опит с процедурите по регистрация на фирми, така че не се колебайте да се свържете с нас.

Можете да регистрирате сами ООД, но предвид сложността и големия брой документи, ви съветваме да потърсите професионално съдействие.

Разликата между ООД и ЕООД е в броя на хората, които притежават капитала. От там произлизат разликите в документите, които трябва да бъдат изготвени.

При ООД трябва да бъде изготвен Дружествен договор, а при ЕООД – Учредителен акт.

Друга разлика е, че при регистрация на ООД се съставя протокол от Общото събрание на съдружниците, а при ЕООД - Учредителен протокол.

Има и още някои разлики, но в по-голямата си част декларациите и заявленията са сходни.

Първо трябва да се подготвят документите, след това да се открие банкова сметка, да се платят такси и да се входират документите. Ако имате електронен подпис, може да подадете документите и онлайн, kato по този начин ще платите по-ниски такси.
Планирате регистрация на ООД?
Не се колебайте, а се свържете с Адвокатска кантора "Лазар Белев и партньори" на тел. 0876 208 551 или на e-mail: sbklaw.sofia@gmail.com
call us icon