Регистрация на ЕООД

Регистрация на ЕООДКогато хората се обръщат към адвокат за регистрация на фирма те имат предвид именно регистрация на ЕООД /Еднолично дружество с ограничена отговорност/.

Това е най-популярната форма за осъществяване на бизнес в страната ни по няколко причини.

На първо място собственикът е един, тоест решенията се вземат еднолично и не зависят от волята на друг.

На второ място при регистрация на ЕООД, имуществена отговорност при крах на съответното бизнес начинание носи самото дружество, но не и неговият собственик.

Това е и основната причина след бума на регистрации на еднолични търговци в началото на 90-те години постепенно да последва преминаването им към „по-безопасното“ ЕООД, при което отговорността за задължения е на юридическото лице.

Трето предимство, което малко хора обаче първоначално вземат предвид е лесното встъпване на наследниците в дружествените дела, като правото им на наследяване не бива поставяно в зависимост от волята на преживелите съдружници, както е например при ООД.

Каква е процедурата по регистрация на ЕООД?

На първо място решилият да регистрира фирма клиент винаги е добре да се консултира с адвокат, по причина, че много търговски дейности изискват съответни разрешителни решими и допълнителни документи в сравнение с дружествата с общо търговско предназначение.

На Вашия адвокат следва да се обясни точно и ясно предмета на дейност на бъдещото ЕООД, а той да провери съответните закони и наредби касаещи конкретния тип дейност и да даде съвет от къде какви документи следва да бъдат извадени.

За щастие обаче при регистрация на ЕООД в масовият случай не се изискват допълнителни документи и процедурата е сравнително бърза и лесна от гледна точка на клиента.

Втората важна стъпка е клиентът да избере име, адрес на седалище и размер на капитала на своето дружество. Често срещано е в практиката избраното от клиента име да е вече заето, за това и следва да се направи предварителна справка, в противен случай Търговския регистър на Република България ще откаже вписването.

Има опция и за запазване на име, която услуга се таксува допълнително, но тя е като цяло излишна и с просто добавяне на цифра или промяна на името може да се състави уникално име, което да удовлетворява клиента. Важен въпрос е и размерът на капитала. В момента може да се извърши регистрация на ЕООД и с 2 лв. капитал.

Естествено, ако имате по-сериозни амбиции можете още на старта да отворите фирмата си със значително по-висока сума, но можете да увеличите капитала и в последствие.

След като тези първоначални въпроси са изяснени Вашият адвокат ще състави необходимите документи за регистрацията, като една част от тях каквито са учредителния протокол и учредителния акт служат за откриване на набирателна сметка в избрана от клиента банка, а други, каквито са спесименът следва да бъдат заверени при нотариус.

При откриването на набирателна сметка в банката клиентът се снабдява с документ за размера на внесения от него капитал, който следва да бъде внесен изцяло в момента на регистрацията, което и е отразено в Учредителния акт.

След като с помощта на Вашия адвокат се снабдите с всички документи то те му се предоставят за публикуване в Търговския регистър след като са били проверени от него за съответствие със законовите изисквания.

В срок между три и седем дни публикуваната фирма излиза на сайта на Търговския регистър и може да бъде издадено удостоверение за актуално състояние, което служи за трансформиране на набирателната банкова сметка на новооткритото ЕООД в разплащателна.

Каква е цената за регистрация на ЕООД?

Съгласно Тарифата за адвокатските възнаграждения хонорарът за регистрация на еднолично дружество с ограничена отговорност е размер на 300 лв. Ползвайки адвокат Вие автоматично спестявате 55 лв. от таксата за регистрация в Търговския регистър и от 110 лв. тя става 55.

Заверката на нотариално завереното съгласие с образец от подписа на управителя струва 6 лв., а отварянето на набирателна сметка при регистрация на фирма с ограничена отговорност в повечето банки е около 20 лева.

Защо да изберете нас за регистрация на Вашата фирма?

Ние, адвокатите от кантора „Лазар Белев и партньори“ имаме богат опит в регистрацията на ЕООД за български и чуждестранни клиенти, като извършваме предлаганите услуги бързо, качествено и без допускане на грешки, с минимално ангажиране на времето на хората, които ни се доверяват да отворим техните фирми.

Освен това предлагаме и пълно счетоводно и последващо юридическо обслужване на преференциални цени за избралите да отворят своята фирма при нас клиенти. Не се колебайте и ни се обадете за насрочване на дата и час за консултация във връзка с регистрацията на Вашето ЕООД.

В зависимост от търговската дейност, която сте решили да извършвате, трябва да подготвите различни разрешителни. Препоръчваме ви да се консултирате с адвокат, който да ви обясни каква е процедурата и каква документация трябва да подготвите.

Разходите до голяма степен зависят от това дали ще подготвите документите си сам или ще се обърнете към адвокат. При вторият вариант има адвокатски хонорар в размер на 300 лв. Освен това трябва да заплатите такса за регистрация на дружеството на Търговския регистър и ще имате разходи за нотариална заверка и за откриване на банкова сметка. Таксите са различни за различните банки.
Процедурата е следната: първо трябва да подготвите всички необходими документи и те да бъдат заверени при нотариус. След това трябва да откриете фирмена банкова сметка и да подадете документите в Търговския регистър.

Минималният размер на капитала е 2 лв. Не е определен максимален размер. Хубаво е обсъдите с вашия счетоводител дали капитала, който сте решили да внесете, е подходящ за дейността на фирмата. След като бъде открита фирмена сметка, в нея се внася капитала на дружеството.

Разликата между двата вида дружества е в броя на хората, които притежават капитала. При дружествата с ограничена отговорност, капитала е разпределен между съдружниците. При едноличните дружества с ограничена отговорност има само един собственик на капитала.
Планирате регистрация на ЕООД?
Адвокатска кантора "Лазар Белев и партньори" е ваш доверен партньор в областта на търговското право, който ще защити вашите интереси.
call us icon