Защита на длъжника по изпълнително дело

Ако в следствие решение на съда сте станали длъжник и спрямо Вас е установено задължение за плащане, то най-вероятно, за да реализира своите претенции, ищецът ще образува срещу вас изпълнително дело.

Нашият съвет като адвокати с голям опит в изпълнителното производство е незабавно да потърсите правна консултация преди решението по делото да е влязло в сила с цел излизане от ситуацията с най-малката възможна загуба на финанси, време и нерви.

В случай, че сте изправени пред задължението да изпълните влязло в сила съдебно решение, то преди всичко е необходимо клиентът да разбере, че решението ще бъде изпълнено по един или друг начин – било то доброволно или принудително.

И в двата случая следва да се потърси помощ от адвокат, който да укаже необходимите действия за излизане от неприятната ситуация, да участва в преговори с кредитора и да оформи юридически изпълнението на задължението с цел окончателното му погасяване и препятстване на възможността за бъдещи претенции.

Макар и длъжник по изпълнително дело, задълженият човек следва да знае, че също така има и редица права – да прави копия от документи по делото, да представя допълнителни документи, да участва в извършването на определени изпълнителни действия, да дава становища, възражения и да обжалва действия на съдебния изпълнител, които накърняват интересите му, също така може да иска отводи, оспорва оценки и други права, дадени от законодателството на Република България.

Също така, длъжникът може в сроковете за доброволно изпълнение да плати дълга, да сключва споразумения за разсрочено плащане, както и да подава жалби за дисциплинарни нарушения на съдебния изпълнител.

Ако не се обърнете за помощ към специализиран адвокат в областта на изпълнителния процес, то ще бъдете длъжни сами да следите за това Вашите права и интереси да не бъдат нарушени от изпълнителните действия.

Ако не желаете да бъдете просто бездействащ наблюдател на образуваното срещу Вас изпълнително дело, то следва да приемате и реагирате своевременно на всички съобщения, адресирани до вас като длъжник от страна на съдебния изпълнител.

Следва да се знае, че често частните съдебни изпълнители в интерес на кредиторите нарушават процедури по връчване, оправдавайки се с неоткриване на адрес на длъжника и т.н.

Така се преклудират права на длъжника за възразяване и обжалване на действия, което може лесно да бъде избегнато с упълномощаването на адвокат, който да ги получава и реагира своевременно.

Отказ от получаване на съдебни документи – рискове и последствия

Какво рискувате при отказ от получаване или недобросъвестни действия, довели до това, че не сте информирани за дадено действие?

Например оценката на имущество, направена от частен съдебен изпълнител без участието на оценител може да бъде обжалвана, както и такава направена от оценител, но на очевидно значително по-ниска стойност.

Така длъжникът си гарантира, че неговата продавана вещ ще покрие максимално голяма част от дълга, а няма да бъде взета на безценица при публичната продан, което често се случва, когато длъжникът не ангажира адвокат за защита по изпълнителното дело.

Друго често срещано нарушение на правата на длъжника е насочването на изпълнението върху несеквестируеми вещи и суми.

Съществува списък с установени от закона имущества, които не може да бъдат запорирани и възбранявани, и ако изпълнението бъде насочено срещу такова имущество, длъжникът е в правото си да възрази и обжалва действието на частния съдебен изпълнител.

В случай на изпълнение върху парични средства съществува минимум, върху който не може да се изпълнява, както и парични средства на определено основание /издръжки, социални помощи и др./, които също не могат да бъда обект на изпълнение.

Ако имате възможност и желание да изпълните решението на съда доброволно, не е нужно да чакате получаването на покана за доброволно изпълнение и съпътстващите я запори, възбрани, проучвания и др. изпълнителни действия, които увеличават дълга Ви.

Предприемете незабавно действия по плащането, консултирани с добър адвокат по изпълнителни дела, който със съветите и действията си да Ви спести излишното оскъпяване и житейски неудобства, съпътстващи съдебното изпълнение.

Разбирането на изпълнителния процес и динамиката на изпълнителното дело не е по силите на хората, които не са професионални юристи.

В случай, че като длъжник желаете да защитите правата си, правилният и гарантиращ максимално благоприятен изход от проблемите подход е да се обърнете към адвокат за консултация и помощ по изпълнителното дело образувано срещу Вас.

Професионалистите от Адвокатска кантора „Лазар Белев и партньори“ с дългогодишният си опит в областта на изпълнителния процес гарантират спазването на правата на нашите клиенти длъжници и максимално безпроблемното приключване на образуваните срещу тях изпълнителни дела.

Изпълнително дело се завежда от ищец, който в следствие на съдебно решение е спечелил право на обезщетение.

Завеждайки подобно дело, взискателят иска да подсигури финансовото си обезщетение за сметка на длъжника.

Защитата на длъжника се изразява в максимално приемливо излизане от ситуацията с възможно най-малка загуба на активи, финанси, нерви и време.

Няма как реалистично да очаквате всичко да ви се опрости, но има вариант да излезете възможно най-безболезнено от ситуацията, стига защитата да бъде водена от опитен адвокат.

Ако сте в неприятната роля на длъжник, първото което трябва да знаете, е че имате права, от които е редно да се възползвате.

За да максимизирате вашите шансове и да се възползвате на максимум от правата, дадени ви от законодателството на Република България, изберете адвокат, който може да защити интересите в тази ситуация.

Адвокатите имат богат опит в изпълнителното производство и знаят най-добре как да минимизират щетите и да ограничат последствията на взетото съдебно решение.

Ако сте в неприятната роля на длъжник, доверете се на човек, който ще ви помогне да преминете през този нелек период и ще бъде до вас в трудните моменти.

Защитата на длъжник по изпълнително дело е сложна задача, която само опитен професионалист може да извърши.

Ето защо препоръчваме да посетите SBKLaw.bg и да се доверите на адвокатите в тази кантора в София.

Трябва Ви защита на длъжника по изпълнително дело
Не се колебайте, а се свържете с Адвокатска кантора "Лазар Белев и партньори" на тел. 0876 208 551 или на e-mail: sbklaw.sofia@gmail.com
call us icon