Дело за домашно насилие

Дело за домашно насилиеВоденето на дело за домашно насилие в съд отдавна не е нещо рядко и екзотично в нашите съдилища, доколкото насилието в къщи за съжаление често се случва в българското семейство. В една значителна част от случаите на разтрогване на брака, делото за развод бива предхождано от дело за домашно насилие.

Това е така, защото решението по такова дело доказателство за вината на насилника в извършването на брачно провинение довело до необратимо разстройство на брачната връзка.

С тази възможност за доказване на психически и физически тормоз също толкова често се и злоупотребява, най-вече по съвет на недобросъвестни адвокати, които с цел да набавят доказателства по бъдещо дело за развод по исков ред подтикват своите клиенти към подобни „мръсни“ ходове.

Дело за домашно насилие всяко пострадалото лице може да заведе срещу своите родители, деца, съпруг, лице във фактическо съжителство, както и срещу лица до определена степен на родство.

Проявите на домашно насилие могат да бъдат най-различни – от пряко физическо насилие, до психически тормоз, заплахи, ограничаване на права и свободи на гражданите, като закона признава за психическо насилие на дете и всеки акт на домашно насилие, на което то става свидетел.

Доколкото актовете на домашно насилие стават в тесен семеен кръг, най-често на тях присъстват само насилникът, пострадалото лице и техните непълнолетни деца, то законът е предвидил възможност за облекчено доказване на тези насилствени действия с декларация.

Винаги обаче е по-добре в случай на физическо насилие то да бъде констатирано и от медицинско лице и отразено в съответен документ, доколкото иначе защитата на насилника просто може да докаже с фалшиви свидетелски показания, че същият не е бил в посоченото време и час на мястото, което твърди пострадалия.

Законът предвижда, че по дело за домашно насилие са допустими всички доказателства съгласно ГПК, което означава, че както пострадалия, така и твърдения насилник имат богат набор от средства да отстояват позицията си.

Как се развива производството по дело за домашно насилие?

На първо място има ограничен срок за подаване на молбата за защита до районния съд и той е един месец от датата на извършване на домашното насилие, тоест не можете да твърдите акт на домашно насилие случил се преди този срок.

На второ място в определени случаи се изисква да бъде издадена заповед за незабавна защита, което съда прави веднага след като получи молбата и съответно информира органите на МВР.

Делото се насрочва в рамките на месец от постъпването на молбата, като на делото се призовават двете страни, като лицето срещу което е пусната има право да подаде отговор и да представи доказателства, които оспорват твърденията в молбата.

Със самата молба също се представят доказателства, най-често медицински свидетелства и се иска разпит на свидетели, често съседи или служители на полицията.

В случай, че има документи за домашно насилие, било то протоколи от посещенията полицейски или социални служители те могат да бъдат посочени в молбата и изискани служебно от съда, за да подкрепят тезата на пострадалия.

Мерките, които съда може да наложи за защита от домашно насилие са с оглед на конкретния казус и най-добрата защита на пострадалото лице.

Най-често налаганите за тях са задължаване на насилника да се въздържа от извършването на насилствени действия, отстраняването му от общото жилище, задължаване да не се доближава до пострадалото лице, както и задължителна глоба.

В какво се изразява правната помощ по дело за домашно насилие?

На първо място с даване на юридическа консултация и оценка на случая с оглед избирането на възможно най-добрия вариант за действие, който ще изпълни целта, която се поставя пред едно такова дело, а именно да се прекрати насилието и да се защити пострадалото лице.

На следващо място с правилното съставяне на съдебните книжа и прогнозиране на ответната реакция по защита от страна на насилника, съответно оборване на негови неистински твърдения, фалшиви документи и свидетели.

На трето място след издаването на заповедта за защита от съда ще осигури прилагането и чрез съвети, съответни сигнали и жалби за нарушаването и.

Ако сте жертва на домашно насилие или срещу Вас е образувано такова дело то не се колебайте и се свържете с Адвокатско дружество „Шулев, Белев и партньори“ за консултация и процесуално представителство и защита на Вашите законни права и интереси пред съда.

Дело за домашно насилие
4.7 (93.33%) 24 глас[а]

Искате да заведете дело за домашно насилие?
Делата за домашно насилие често крият редица подводни камъни и за да се справите с тях е нужен богат юридически опит и високо ниво на експертиза.
 
call us icon