Фамилното име след развод

Смяна на фамилията след развод

Какво се случва с фамилното име на съпругата след развод е задължителен въпрос, който се разглежда при прекратяване на брак. И при развод по взаимно съгласие, и при развод по исков ред вариантите пред съпругата са два – да запази фамилното име на съпруга си или да си върне рождената фамилия.

Често срещана реплика от мъжете в брачната връзка, на които предстои развод, е „Не искам да носи моята фамилия!“. В случай, че такова е и желанието на жената, то тогава няма проблем.

Ако обаче жената има свои съображения да остане с фамилното име на съпруга си, то Семейният кодекс поставя решението изключително на нея.

Причини за смяна или запазване на фамилията

Много често и самите жени, обръщайки се към нашата адвокатска кантора, не са наясно с това дали желаят смяна на фамилията след развод.

Сред причините да се поиска възстановяване на фамилията обикновено са следните:

  1. Наличието на важни документи, издадени на рождената фамилия като дипломи за висше образование, различни професионални сертификати или грамоти;
  2. Произход от известна фамилия, с която жената се гордее;
  3. Личното желание на жената да престане да се идентифицира с фамилното име на своя съпруг поради различни негативни натрупвания.

Практическите неудобства от това да доказваш, че даден документ, издаден на лице с различна фамилия, лесно се преодоляват чрез снабдяване с Удостоверение за идентичност на имена. С този документ се установява, че носещият различни фамилии в различни периоди от време е един и същи човек.

Сред най-често срещаните причини, поради които жените желаят да запазят името си след развод, обикновено са:

  1. Желанието да са с една и съща фамилия със своите деца;
  2. Продължителното му носене, обикновено повече от 10 години, и свързаната с това известност в обществото и професионалните среди;
  3. Нежеланието да се извършва промяна в издадени лични документи.

Правни аспекти и практически насоки

Дори на първо време да желае да запази фамилното име след развода и впоследствие промени мнението си, законът дава възможност за промяна на фамилията посредством воденето на дело за смяна на име. Основанието за вадене на същото е отпадналата необходимост членовете на едно семейство да се идентифицират посредством общата фамилия.

Когато нашите клиентки ни питат за мнение по този въпрос и какво би било най-правилното решение, ние даваме един и същи отговор: ръководете се единствено от практични съображения и по-малко от емоционални.

Често обаче в делата за развод са налице силни негативни чувства към носената фамилия и възстановяването на рождената, макар и не особено практично, е по-добрият вариант.

call us icon