Правен блог на SBKLaw

Документи за развод по взаимно съгласие
Документи за развод по взаимно съгласие

За успешното провеждане на процедурата развод по взаимно съгласие са необходими документи, посредством които съпрузите следва да докажат определени факти и обстоятелства от значение за предмета на делото. Стандартният набор документи обикновено включва: Удостоверение за сключен граждански брак, с който съпрузите доказват пред съда самия факт, че са сключили брак, който желаят да бъде прекратен […]

Адвокат или брокер при сделка с недвижим имот?
Адвокат или брокер при сделка с недвижим имот?

Покупката на жилище, особено когато е първо, често е предизвикателство – било поради липсата на време, било поради липсата на опит или специализирани познания в областта. Предвид цените на недвижимите имоти в България, най-често човек купува ново жилище веднъж или два пъти в живота си. Недвижимите имоти в общия случай са трудно ликвидни. Това на […]

Обжалване на глоби във връзка с извънредното положение
Обжалване на глоби във връзка с извънредното положение

С приемането на новия Закон за мерките и действията по време на извънредното положение в следствие на епидемията от COVID-19 бяха изменени значителна част от законовите разпоредби и в редица други закони, като например в Закона за здравето се промениха или въведоха нови състави на административни нарушения и съответно наказания. Основните нарушения, предвиждащи прекомерно завишени […]

Бивша жена и дете
Когато бившата не дава детето

Възможно най-неблагоприятното развитие на отношенията на разделящите се двойки е когато след раздялата единият родител, главно майката, като акт на отмъщение започва да препятства вижданията на бащата с детето. Често двойките, живеещи на съпружески начала и имащи общи деца се разделят без да уредят въпросите касаещи родителските права, издръжката и режима на лични отношения с детето. Continue reading „Когато бившата не дава детето“

Давност на глобите към КАТ
Давност на глобите към КАТ

Често задаван въпрос и в практиката ни и в интернет е „Каква е давността на глобите към КАТ?“. В настоящата статия ще се опитаме по максимално достъпен начин да обясним различните видове давност отнасящи се за глобата, като едно от най-често налаганите от органите на Пътната полиция административни наказания. Погасителната давност по чл. 34 от […]

Заложните къщи и GDPR
Заложните къщи и GDPR

В момента много заложни къщи си задават въпросите дали приетият европейски регламент за защита на личните данни ги касае и как да отговорят на новите законови изисквания. До преди влизането на така наречения GDPR ситуацията беше пределно ясно регламентирана в Наредбата за дейността на кредитиращите срещу залог институции и изискваше те да бъдат регистрирани като […]

Когато бившият не плаща издръжка
Когато бившият не плаща издръжка

Често срещан въпрос задаван от майките в интернет форумите е „Какво да правя когато бившият не плаща издръжка?. Да се търси отговор на този въпрос в интернет, доколкото става въпрос за осигуряването на средства за отглеждане и възпитание на детето е не само погрешно, но и изключително неефективно. Това е така, защото въпросите касаещи издръжката на […]

"Мръсните номера" на колекторските фирми
„Мръсните номера“ на колекторските фирми

За да може ефективно да се противодейства на събирачите на вземания винаги е необходимо да се познават в детайли техните методи за въздействие върху длъжника. В настоящата статия ще разгледаме основните похвати, с които те не само се опитват, а и много успешно принуждават хората да предприемат определени действия, свързани с плащането на парични суми. […]

call us icon