Важността на преговорите при развод

преговори при развод

Воденето на преговори между двамата съпрузи е ключов елемент при бракоразводни дела. Независимо какви емоционални и житейски елементи са намесени в казуса, добросъвестното преговаряне носи ползи и за двете страни и те не са само на психологическо ниво, но много повече на чисто практично и икономическо такова.

Затова и законодателят е предвидил възможността, макар и разтрогването на брака да е започнало като исков процес, то да бъде продължено като охранителен такъв чрез преминаване към развод по взаимно съгласие и съответно решаване на въпроса със споразумение. В днешната статия разглеждаме какво положително влияние може да окажат преговорите при развод и какви са практическите предимства от доброволното разрешаване на спорните въпроси при такива дела.

Преговорите при развод може да доведат до най-изгодното решение

И то и за двете страни. Достатъчно полезен би бил развоят, ако се постигне решение и само по някои от задължителните въпроси, които трябва да бъдат решени при прекратяване на брака като родителски права, отношения с детето, местоживеенето му, издръжка на детето и бившия съпруг, ползване на семейното жилище и фамилното име.

А за децата на разведени родители мирното преминаване на процеса по развод има особено значение.

Практически предимства от успешните преговори при развод

Ако съпрузите успеят да се споразумеят и не се търси вината за разстройване на брака, разноските ще останат за страните така, както са били направени в процеса. Ако обаче бъде предявено искане за произнасяне на съда по въпроса за вината, ако съдът установи, че единият съпруг е виновен, то ще се наложи той да заплати всички направени по делото разноски.

В случай че страните преминат от исков ред към развод по взаимно съгласие, процесът ще се съкрати и ще излезе икономически по-изгоден и за двамата съпрузи. Дори самото минимално адвокатско възнаграждение е по-ниско в този случай, отколкото при развода по исков ред.

Извънсъдебните преговори могат да бъдат извършени в присъствието на адвокат по семейно право, който ще помогне на страните да изготвят споразумението между тях. То подлежи на одобрение от съда, което води до прилагане на последиците от развода така, както те са уредени в споразумението между съпрузите.

Задължителната съдебна медиация, която влиза в сила от 2024 г. е израз на отчитането на важността на добросъвестните преговори между съпрузите по дела за развод. Затова разноските за самата процедура се заплащат от бюджета на съответния съд.

Ако делото приключи със спогодба, която е постигната между страните, в резултат на сключено между тях споразумение, както и такова последвало от процедура по медиация, 75% от внесената държавна такса се връща на ищеца.

В крайна сметка добре водените преговори, които са достигнали до сключване на споразумение могат да доведат до по-бързото му, икономично и изгодно приключване с по-малко тежки емоционални моменти, запазващи добрия тон между бившите съпрузи.

call us icon