Адвокат или брокер при сделка с недвижим имот?

Адвокат или брокер при сделка с недвижим имот?

Покупката на жилище, особено когато е първо, често е предизвикателство – било поради липсата на време, било поради липсата на опит или специализирани познания в областта. Предвид цените на недвижимите имоти в България, най-често човек купува ново жилище веднъж или два пъти в живота си.

Недвижимите имоти в общия случай са трудно ликвидни. Това на практика означава, че ако по някаква причина новопридобитият имот не ви допада или се установят проблеми едва след закупуването му, е много вероятно неговата препродажба да отнеме дълго време и да е свързана с разходи, при които продажната цена да не съответства на цената, на която имотът е бил придобит.

За да си спестите бъдещи главоболия, е добре да се обърнете към професионален адвокат по недвижими имоти, който да е наясно какво, къде и как да провери, за да отговори на въпроса “Мога ли да дам парите си за този имот, без да се опасявам от проблеми в бъдеще?”.

В днешно време пазарът на недвижими, жилищни имоти е доминиран от брокери, които често не разполагат с нужните подготовка, знания и опит, за да определят или елиминират рисковете при покупка и чиято роля се изчерпва с това да представят жилището на клиента.

В България не съществува и законодателна рамка, която да уреди дейността, правата и задълженията на брокерите на недвижими имоти, поради което често се случва като брокери да действат лица без подходящо образование, които са “за малко” в сферата и които най-общо казано не са в състояние да защитят интереса на клиента си.

От друга страна, един действащ адвокат, специализиран в сделки с недвижими имоти още като част от юридическото си образование, придобива знания в областта на вещното, облигационното и административното право, които дават основата на едно добро познаване на механизмите на изследване на характеристиките на даден имот.

На първо място всеки специалист изследва историята на собствеността върху имота. В общия случай брокерът се ограничава с проследяване на историята до предходния собственик и то само за жилището, предмет на бъдещата сделка.

Задълбоченият анализ, обаче, изисква проследяване на историята минимум за един определен период, както на жилището, така и на поземления имот, в който то е построено.

Брокерът в общия случай ще изследва само въпроса за собствеността, докато анализът на специализираният адвокат по недвижими имоти ще включва и проверка на тежестите (ипотеки, възбрани, сервитути, вписани искови молби и др.), проверка на издадените строителни книжа, проверка на идентичността на продавача и неговото финансово състояние (проверка на активи, данъчни и други задължения), проверка на кадастралната карта и регулацията за имота, проверка на възможностите за свързаност към линейната и енергийна инфраструктура (за обекти в строеж) и др., според случая.

Изготвянето на подобен задълбочен анализ дава реална оценка за рисковете пред клиента и в крайна сметка способства за вземане на информирано решение относно бъдещата покупка.

Освен изготвяне на анализ, допълнително преимущество при използването на специализирани юридически услуги от добър адвокат по недвижими имоти е и възможността да бъде изготвен проект на договор за покупко-продажба, който ще бъде максимално съобразен с особеностите на сделката и освен това ще спести нотариални такси.

Използването на специализирани и компетентни юридически услуги от адвокатска кантора в София при придобиване на недвижими имоти е гаранция за правилен избор при вземане на решение за дългосрочно капиталовложение, каквото е покупката на недвижим имот.

Имате нужда от адвокат при сделка за недвижим имот?
Не се колебайте, а се свържете с Адвокатска кантора "Лазар Белев и партньори" на тел. 0876 208 551 или на e-mail: sbklaw.sofia@gmail.com
call us icon