Когато бившата не дава детето

Бивша жена и дете

Възможно най-неблагоприятното развитие на отношенията на разделящите се двойки е когато след раздялата единият родител, главно майката, като акт на отмъщение започва да препятства вижданията на бащата с детето. Често двойките, живеещи на съпружески начала и имащи общи деца се разделят без да уредят въпросите касаещи родителските права, издръжката и режима на лични отношения с детето.

Това е сред най-големите грешки, защото създава условията за бъдещи много по-тежки и сложни съдебни процеси. За това и правилният начин за действие при раздялата е по най-бързия начин отношенията да бъда уредени по съдебен ред – било чрез споразумение, било чрез исков процес ако чувствата и емоциите не позволяват мирно и интелигентно регулиране на ситуацията.

Ситуацията, в която двойката се разделя с развод и на бащата в самото решение се определя режим на отношения с детето също не застрахова от това майката да започне да създава всевъзможни пречки в вижданията между тях.

Това и налага предприемането на съответните действия, задължително с помощта на опитен адвокат по прекратяване на това и неправилно и не в интерес на детето поведение.
В настоящата статия ще разгледаме вариантите за действие на бащата, когато майката не дава детето и съзнателно пречи и нарушава правото му да се вижда с детето.

Нотариална покана за спазване на съдебното решение

Първото действие ,въпреки създадения конфликт, е майката да бъде поканена официално да започне да се придържа към спазването на съдебното решение, като се подчертае добронамереността и желанието на бащата да разреши ситуацията мирно и извънсъдебно.

Следва и да се акцентира, но не прекалено агресивно върху готовността привеждането в действие на съдебното решение да се случи по съдебно изпълнителен път и сезирането на прокуратурата за тези и действия, което ще има негативни последици както за майката, така и за детето.

Завеждане на изпълнително дело

На база съдебното решение било за развод, било за уреждане на отношенията след съпружеско съжителство или на база такова със споразумение по чл. 127, ал. 1 от СК следва бащата да се снабди с изпълнителен лист и да потърси услугите на съдебен изпълнител, с който по принудителен ред да осъществи правата си въпреки съпротивата на майката.
Тук важният момент е, че първо трябва да има заведено дело и влязло в сила решение, доколкото раздялата без уредени съдебно отношения не предполага издаване на изпълнителен лист, тоест налага тепърва водене на дело.

След образуване на изпълнителното дело, в режима на виждане съгласно съдебното решение на майката се праща съобщение, че детето ще бъде взето принудително, като в случай, че не изпълни това указание съдебният изпълнител има право да наложи глоба.

И това продължава докато майката упорства. Ако тя в действителност се интересува от детето си и неговите интереси и желае да му спести изключително грозните и натоварващи детската психика сцени свързани с принудителното му вземане, то мъдрото решение е да преустанови препятстването на вижданията с бащата.

Сезиране на прокуратурата за неизпълнение на съдебно решение

Неизпълнението на съдебно решение е престъпление. В случай на особено упорити родители, които препятстват изпълнението на режима на лични отношения на детето с другия родител следва да се потърси адвокатска помощ и да се съберат доказателства, които да дадат на прокуратурата достатъчно основания за завеждане на наказателно дело.

Обикновено рядко се стига до подобно развитие, защото най-често след като майката бъде привикана да даде обяснения в съответното РПУ тя избира да прекрати противоправното си поведение и да спре да препятства вижданията.

Завеждане на дело за промяна на титуляра на родителските права

При особено упорити родители, които всячески създават проблеми в отношенията между детето и другия родител, след като това му вредящо на детето поведение бъде констатирано от редица институции и свидетели, следва да се обмисли възможността за промяна по съдебен ред на родителят, който ще упражнява родителските права и съответно изменение на всички останали последици касаещи личните отношения и издръжката.

В случай, че като баща отношенията с детето ви са възпрепятствани от майката, не се колебайте, а се обърнете към специалистите от Адвокатска кантора „Лазар Белев и партньори“, които с богатия си опит в решаването на подобни казуси ще Ви окажат нужната правна помощ и съдействие.

Бившата жена не ви дава детето?
Не се колебайте, а се свържете с Адвокатска кантора "Лазар Белев и партньори" на тел. 0876 208 551 или на e-mail: sbklaw.sofia@gmail.com
call us icon