Когато бившият не плаща издръжка

Когато бившият не плаща издръжка

Често срещан въпрос задаван от майките в интернет форумите е „Какво да правя когато бившият не плаща издръжка?. Да се търси отговор на този въпрос в интернет, доколкото става въпрос за осигуряването на средства за отглеждане и възпитание на детето е не само погрешно, но и изключително неефективно.

Това е така, защото въпросите касаещи издръжката на дете са от компетентността на тясно специализирани в областта на семейното право адвокати. В настоящата статия ще получите имено съвети от опитен адвокат за това какви са стъпките, за да получите издръжка за детето си.

1. Заведете дело за издръжка

Задължително условие е след като се разделите и бившият Ви партньор не започне да заплаща доброволно издръжка е да заведете без отлагане дело в съда. От съществено значение е моментът на раздялата, защото това е и началният момент, от който тя може да бъде претендирана. За да си гарантирате максимално бърз и щадящ нервите и портфейлът ви процес винаги ползвайте опитен адвокат.

Това ще ви даде сигурност, че ще получите възможно най-високия размер на претендираната издръжка и по този начин ще защитите в най-пълна степен интересите на Вашето дете, а и ще намалите финансовата тежест на отглеждането за себе си. След спечелването на делото се снабдете с изпълнителен лист.

2. Образувайте изпълнително дело

Ако след като сте спечелили делото за издръжка бившият продължава да упорства и да не плаща образувайте срещу него изпълнително дело пред ЧСИ. Така ще бъде направено пълно проучване на възможностите му като притежавано имущество и вземана заплата. След като се изясни какво е материалното му положение поискайте от частния съдебен изпълнител да предприеме съответни изпълнителни действия във вид на запори и възбрани.

Имайте предвид, че съдебните изпълнители няма да действат максимално ефективно, ако Вие не го изисквате от тях. За да не се допуска забавяне и неефективност в движението на процедурите винаги е по разумно по изпълнителното дело да Ви представлява адвокат.

3. Поискайте плащане на издръжката от общината

В случай, че при изпълнителното дело не се открие имущество или заплата, от които да се събере необходимата издръжка следва да се поиска от съдебния изпълнител удостоверение, че такова в действителност няма. След това трябва да се подаде молба до съответната община с искане за плащане на издръжката от там.

Имайте предвид обаче, че при плащане на издръжка от общината размерът, който се превежда всеки месец е значително по-малък от този, който съдът е присъдил.

4. Подайте тъжба в прокуратурата

В особено тежки случаи, при които бившият особено упорито не плаща издръжка като краен вариант остава сезирането на прокуратурата, доколкото неплащането на две поредни месечни издръжки, без задълженият да има основателни причини е престъпление.

Като основателни причини да не се заплаща такава са тежки болести и инвалидност, изтърпяване на наказание в затвор и т.н. Задължително условие, за да подадете тази тъжба е да сте завели и спечелили дело за издръжка, което ни връща на първа точка от настоящата статия.

Тъжбата до прокуратурата за неплатена издръжка винаги е много краен вариант и следва да се използва много внимателно с цел постигане на целите, които стоят пред използването на този лост за въздействие. За да можете да упражните ефективно тази процесуална възможност винаги е добра идея да се откажете от рискованите самоинициативи и да се доверите за събирането на дължимата издръжка за Вашето дете на професионален юрист.

Ние от Адвокатска кантора „Лазар Белев и партньори“ притежаваме богат опит както в успешното водене на дела за издръжка, както и в следващите ги изпълнителни дела и жалби до прокуратурата и можем да предоставим на клиентите си комплексна правна услуга в областта на претендирането и събирането на и паричните средства дължими на техните деца от другия родител.

Искате да заведете дело за издръжка?
Не се колебайте, а се свържете с Адвокатска кантора "Лазар Белев и партньори" на тел. 0876 208 551 или на e-mail: sbklaw.sofia@gmail.com
call us icon